Proteus

september 19th, 2011

Hva er en ordførers oppgave? Å være “turistsjef” eller “nikkedukke”?

av Eddie39   Lagret under: Politikk, Uncategorized          

Politikerne vil gjerne at velgerne skal “si sin mening”, men for all del la den passe inn med det politikerne bestemmer etterpå. Skulle bare mangle, det får da være måte på, velgerne er jo så dumme at de kan komme til å velge en ordfører som “ikke passer” inn i det politiske mønsteret.

Nei, et ordførervalg er det de lokale politiske partier som skal velge, etter å ha sondert og smisket i krokene for å få det/de parti de ønsker til å bli medlem av “familien” som SÅ skal bestemme hva innbyggerne i kommunen eller byen skal holde ut med de neste 4 årene.

En ordfører har ingen reell makt, han/hun er som en “regjering” uten myndighet til å fatte noen beslutninger, uten om å være byen/kommunens ansikt og “turistsjef” for regionen.

Taperen i kommunevalget, Frp, med talsmann Per Arne Olsen, mener at det er velgerene selv som bør bestemme hvem de vil ha som deres “ansikt” i byen eller kommunen de bor i.

Men selvfølgelig var dette en uhørt måte å drive “demokrati” på, mente politikerne og avskaffet denne ordningen. Nå får mange av dem  ordførere de knapt kjenner navnet på, fordi de politiske partiene han bestemt det i samtaler i enerom etter valget.

Ordføreren har jo ingen makt allikevel, så et eller flere store partier “gir” et lite parti ordfører for å få dem med på laget sitt. “Sølvpenger” eller for å være mer presis: Et ordførerkjede skal symbolisere dette de neste 4 årene så de som HAR makten kan få  lov å styre i fred.

Selv NÅ, såpass lenge etter valget er ferdig, er det mange kommuner som ikke har fått sin ordfører, fordi partiene ikke blir enige i hvem som skal få makten og hvem som skal bli ordfører.

Dette er etter politikernes mening, den korrekte måten å gjøre det på, mens de velgere som har stemt på sine lokale politikere, eller fraksjoner, må vente til andre bestemmer sammensetningen.

Dette kalles “politisk demokrati”, men det er IKKE i samsvar med det som velgerne trodde da de stemte.  Eller er det det, men de fikk ikke alle kortene på bordet ?

Regelen om at det er det største partiet som får ordføreren, synes nå å bli vannet ut, slik at det kan bli et “bøtteknott” parti som får ordførerkjeden, og en person som ingen knapt kjenner som skal være “ansiktet” utad for byen eller kommunen.

Dette er et godt eksempel på hvordan det går når velgerene blir redusert til KUN å gi sin stemme, uten egentlig å ha mulighet til å, samtidig, gi sin stemme til den person de mener vil gjøre DERES by eller kommune  den ære det jo skal være å bære byen eller kommunens “emblem” som symbol på alle velgeres ønsker. Den som får flest stemmer, får denne oppgaven, om velgerne fikk velge.

Var det ikke Odda, denne “røde bastion” som nå synes å få en Høyre-ordfører ? Om det var velgernes ønske vet jeg ikke, eller resultatet av en “poker-runde” på bakrommet ?

I allefall får vi i Norge de kommende 4 årene mange ordførere som ikke aner hva de skal gjøre og heller ikke har den karisma og personlighet som en ordfører burde ha hatt.

Det var en sammenligning en gang i U.S.A. om hvem som var mest troverdig av en politiker og en bruktbilselger. Selvfølgelig fikk bruktbilselgeren flest stemmer, og ett av svarene kan ses på som jokeren: Bruktbilselgeen har i allefall et “produkt” å selge, mens politikeren bare har “falske illusjoner”  som forsvinner inn i “systemet” !!

HELT uten sammenligning, selvfølgelig. Velgerne bestemmer og politikerne gjør som de alltid har gjordt:  Setter resultatene inn i systemet som de selv ønsker og lar velgerne ha sine illusjoner om at det er DE som bestemmer.

La noen merke til at “andre” i valgresultatene, hadde samme oppslutning som et lite parti alene. Og at faktisk Pensjonistpartiet nå er kommet inn i mange kommune og bystyrer.?

Kanskje får vi ved Stortingsvalget se at “andre” kan vokse til 10%+ på målingene, og om 10 år bli en egen maktfaktor innen den etablerte politikken.?

“Ser” jeg Carl I.Hagen danne “Seniorpartiete” og skaper furore i det politiske miljø?

Tar vi med alle de på 50+, som i allefall er enig med han i at deres saker ikke blir godt nok fremmet som “upolitiske”  ordninger og fremmer dette som kollektive argumenter, vil han kanskje få “nytt liv”.?

Alle mennesker over 50 er individuelle mennesker som går alderdommen i møte. Får de en “spydspiss” med lang erfaring som politiker til å tale sine saker, KAN han få makt nok til å gjennomføre mye.

Han blir da en “nøytral” politiker med sterk støtte i “blått/lyseblått” fraksjonene han jo tilhører.

Men som sagt, “andre” fikk alså like mange stemmer som et lite politisk parti i kommunevalget.

Med rette karismatiske personlighet i riksvalget vil denne andelen kunne øke drastisk. Hvem vet !!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Ingen kommentarer

Ingen kommentarer så langt.

RSS-strøm med kommentarer til dette innlegget.Tilbakesporings-URL

Beklager, men kommentarskjemaet er nå lukket.

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00