Proteus

juli 22nd, 2011

Toppsjefer og styrer i selskaper aner ofte ikke hva de blir sparket for. Hvorfor?

av Eddie39   Lagret under: Politikk, Uncategorized          

I Norge har vi et par dusin mennesker som synes å sitte i “alle” selskaper. Og de får selvfølgelig sine “lønninger” fra samme selskaper. Øverste leder er ansvarlige for de handlinger som skjer i selskapene. I prinsippet. 

Så skjer det små og store “skandaler” der personer eller rutiner i selskapene, utført av en eller flere ansatte. Disse blir selvfølgelig ofte sparket, eller, som det gjøres nesten som rutine i helseforetak , blir “omplassert” i andre stillinger. 

Ofte, faktisk altfor ofte, aner ikke øverste sjef eller styret om det som skjedde. Flere av de saker som har blitt avslørt i Norge, viser at “styremøter” ofte bare var rutiner som egentlig godtar det som ble lagt frem uten å undersøke nærmere hvorfor. Det VIKTIGSTE er ofte å bli registrert på styremøtene for senere få sin “lønn” og plusse på sine andre “lønninger” i andre selskaper.

Om vi hadde gransket alle styrer og toppsjefer innen offentlig og private selskaper, som har gått av de siste årene, er jeg sikker på at i de i de aller fleste tilfeller ikke vet eller visste hvorfor de ble byttet ut.  Eller om det hadde kommet opp tidligere som små “notater”, som ingen syntes å reagere på, ville kommentarene senere bli: “Var det SÅ alvorlig. Det visste jeg faktisk ingenting om”!

Nå pågår det en “hovedrengjøring” i News International,s selskaper, i Metropolitan Police, i regjeringskontorene i Downing st, og i alle andre selskaper som News Corp. etc.

Mange små “tann-hjul” har arbeidet innen systemet for å kunne gi optimale nyheter til sine lesere. Ingen har hørt noe, ingen har sett noe, ingen har reagert på noe. Dette sa alle i begynnelsen. “Det var nok bare noen få “bastarder” som gjorde dette og de er jo nå arrestert” Case closed,

VG og andre aviser har hatt utallige “helseskandaler” som sine forside-oppslag den siste tiden. Om vi bare summerer disse, synes det som om at hele “systemet” har store mangler, men ingen synes å vite hva de skal gjøre for å forbedre det. Bare “rokkere” litt på de det gjelder. 

Media-skandalen i Storbritannia kan og ha hatt tusener av “avleggere” i verdens media-presse, om ikke på samme måte som det som nå er blitt avslørt. “Grave-journalistikken” heter det fordi de som skal avsløre må bruke uortodokse metoder for å finne alt som skal komme frem.

Spørsmålet er hvor mye “grafsing” som behøves.  Det er MEGET lett å krysse grensen, både av journalister og ansatte i mellom eller sjef-siktet i selskaper for å glede sine aksjonærer og lesere.

Nå er statsminister Cameron under sterk press da han ansatte en “god venn” innen egne rekker.

Om det samme skulle skje i Norge, ville det bli ikke bare EN men utallige avsløringer, i private og offentlige sekskaper og etater, der “gode venner” og “slektninger” har blitt tilgodesett med behagelige stillinger og jobber.

Vi kan bare starte med statsministeren og gå nedover i “sjefsiktet”. Som en oppgitt politiker og flere kommentatorer sier: “Alle kjenner jo alle her i Norge, så det er neste umulig å ikke gjøre noen “venne-tjenester” her.” 

Og så lar de det ligge til alt forsvinner av seg selv.  Et eksempel på at angrep er det beste forsvar var da Stoltenberg “avslørte” at Hagen hadde gitt millioner av kroner til “blå politisk lag”, da noen skrev om de massive millioninntekter AP får og har fått i mange år fra LO.

Mediaskandalen i Storbritannia bør faktisk få det resultat at norske journalister bør sette igang med en massiv “etterforskning” innen norske offentlig og private virksomheter. Samt å sjekke alle politikere om hvilket “Face-book” nett de har som sine “venner”.

Og alt dette kan gjøres uten å måtte bruke “hacking” som del av sjekkene. Det gjelder bare å gjøre som med LØKEN. Plukke lag for lag av til en kommer til “bunnen” og finner “tann-hjulene” som ikke er synkrone med resten av systemet.

Slik det gjøres nå i Storbritannia. der finnes det tusener av lag i den “løken” som der er i ferd med å bli “plukket” og de gir seg ikke før alt er kommet frem i lyset.

Om ikke alle i Norge har samme makt som Rupert Murdoch, James Murdoch og Rebekah Brooks, betyr det ikke at det finnes tusenvis av mennesker her i Norge som HELLER ikke sier alt til sine toppsjefer. Hvorfor skulle det det ? 

Egentlig burde alle store selskaper og absolutt alle statlige og offentlige selskaper og helseforetak hatt en “whistle-blower”, som hadde en slik stilling at han/hun kunne fritt sjekke alle deler av virksomheten når som helst og snakke med hvem det måtte være.

DA FØRST ville toppsjefene og styret få den kjennskap om virksomheten som de ikke synes å ha idag.  Men så er jo spørsmålet hvem som ville ha en slik “urias-post” ?

Men OM den hadde vært der og OM de som var i den jobben hadde vært gode nok, kunne faktisk ledelsen ha oppdaget det lenge før media kom med sina avsløringer.

Alle i offentlige stillingen “hater” å si noe videre i tilfelle det skulle slå tilbake på en selv. Det har pågått i generasjoner og gjør det fremdeles. “Hold kjeft og la andre ta seg av det”, er rådet de får av sine kollegaer.  “Og si ALDRI noe til sjefene. Da kan du plutselig havne i “arkivet” i kjelleren”.

Som jo ofte er full av tidligere kollegaer som ble satt der etter “rokkeringer” foretatt etter at de åpnet kjeften for MYE, eller at de ikke sa et ord. Noen som kjenner seg igjen?  Vi få

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

juli 22nd, 2011

“betraktninger ved midnatt” AP-spirer i AUF synes å forstå ytterst lite lokalpolitikk?

av Eddie39   Lagret under: Politikk, Uncategorized          

En “striglet” AUF,er snakket på tv i dag. De hadde åpnet “sommer-skolen” som skulle trimme små politikere til kommunevalget senere i høst.

Tidlige  da AP hadde betydelig større oppslutning, var det utelukket å samarbeide med Frp. Ha, den “møkka” der skal ikke vi ha noe med å gjøre. Men NÅ sier AP at de kan om de må. Men AUF gidder selvfølgelig ikke å høre på det. De vil “instruere” sine folk som kanskje komme inn og si nei.

Nå er lokalpolitikken helt annerledes enn rikspolitikken. Der er det menneskene i den bygd, tettsted eller by som bor der som skal ordne opp. Og da er det mer lokale hensyn som gjøres.

Var det ikke en plass på Sørlandet som valgte en ordfører fra ytterste venstre siden? Fordi han var en god mann, uansett hva parti han representerte.

Når små “mygger” i AP skal starte sin mulige politiske karriere idag med å ekskludere et stort parti fordi de ikke liker det program de har, er det bare patetisk å fastslå at disse ikke helt forstår hvordan lokalpolitikk fungerer.

Jeg tror det var Haugesund der AP var et stort parti, men ALDRI fikk ordfører eller varaordfører, fordi de andre partiene alltid samarbeidet akkurat med det for øye. Men alle velgerne visste det i byen, og OM de ikke hadde likt det hadde de skiftet til AP.

Og nå kan AUF,s “mygger” gjøre det ekstra godt for moderpartiet ved å la alle velgerne til høsten huske at om de stemmer AP så vil de unge som kommer inn ikke samarbeide med Frp, eller kanskje og et annet parti? Eller er det bare Frp. som er så stygge?

Det ironiske som da kan skje er jo at velgerne velger bort AP og heller går til det parti der de som blir valgt vil samarbeide med alle om de må. Det er jo det som er lokalpolitikk, der alle kjenner alle. Om det blir Frp. bare på f….skap eller ikke, spiller ingen rolle, fordi dette ikke er rikspolitikk.

Men AUF,s “mygger” er sikkert ikke kommet så langt i “partiboka” at de er kommet til avsnittet for “samarbeide med andre partier”.

Både lokalpolitikk og rikspolitikk er basert på at den som blir valgt skal gjøre sitt beste for samfunnet, merkelig nok, IKKE det som alltid er det beste for det partiet de representerer. Eller for å være HELT ærlig så skal de kunne kombinder begge de to tingene. Det som kalles kompromiss.

Jeg forsvarer ikke Frp, de har hatt noen blemmer og den siste tiden og mange av de som er i ledelsen er ikke alltid helt a jour med de tingene de tar opp. Å kritisere noe, eller noen, uten å kunne gi et alternativ, kunne jeg allerede på småskolen.

Derfor bør velgerne høre litt på hva AUF sier: Om noen av de yngre derfra, kommer  opp til valg i kommunene, velg heller en annen person som samarbeider med alle for å få en best mulig kommune å leve i.  En person som allerede har selektert ut hvem han/hun vil samarbeide med, er IKKE en lokalpolitiker men en ung  jypling som ikke aner hva lokalpolitikk er.

Mange mennesker er idioter, men noen er større idioter enn andre. Slik som “myggene” i AUF !!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

juli 21st, 2011

Er unge menn idag for “late” til å ta høyere utdannelse? Kanskje !

av Eddie39   Lagret under: Politikk, Uncategorized          

Alle vet at unge jenter “utvikler” seg hurtigere enn unge menn. Og dette gjør og at de blir tidligere voksen, det betyr at de ser fremover. Unge menn kan være tregere, derfor “våkner” mer og mer av dem først ETTER de skulle tenkt på fremtidig utdannelse, ikke før.

Kan det ha noe med at foreldre “degger” mer for sine sønner, og døtrene får mer restriksjoner? Kanskje derfor at jentene ser lenger fremover og vil fortest mulig få en god utdannelse slik at de kan bli “fri” fra foreldrenes  kontroll av dem?

For husk at om nå jentene mer og mer “tar over” innen høyere utdanning, betyr det ikke at alle avslutter den utdannelsen de begynner på.?

Det har selvfølgelig ikke kommet med i den oversikten av søkere som nå blir publiset. Unge menn kan ses på som “langsomme skip”, men kommer de først igang går de raskere mot “havnen”?

Uansett er det klart at unge jenter i dag er mer fokusert på mulighetene en høyere utdannelse gir dem enn for bare få år tilbake.

Og nå snakker jeg mest om jenter som ikke akkurat ser ut som en “reklameplakat” for ett eller annet. Jeg snakker om den største mengden jenter, de “vanlige”, som ofte har mer “hjerne” enn at de som ser ut som modeller. De VET at en god utdannelse kan gi dem selvtillit, god lønn og muligheter da til å kanskje “korrigere” litt der de selv føler at de trenger en “make-over”.

Og som “gammel traver” tenner jeg mer på en stilig ung dame som kler og sminker seg passe diskret, enn en “flott kropp” med et påsatt smil og laber intellekt.

Og  fornuftig diett, gode råd til  klær og stil, samt å utvikle sin egen personlighet, er betydelig mer verdifull i den store verden. Og DA kommer en god utdannelse inn i bildet. Uten den, vil det fremdeles bare være “sekretærjobber” og andre mindre lønnsomme jobber å finne.

Så unge menn, få “fingen” ut av hjernen og tenk. Kanskje det blir DU som kommer til å være sekretær i fremtiden, mens en kvinne er “boss”.?  Jeg koser meg bare med tanken.!!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

juli 20th, 2011

Helle i Dagbladet tar helt feil i sin “analyse” av Murdoch og Rebekah Brooks!

av Eddie39   Lagret under: Politikk, Uncategorized          

Noen ganger har jeg hørt Lars Helle, redaktør i Dagblandet, uttale seg på tv om media-skandalen i England.  Når jeg hører på de analytikere og sakkyndige som uttaler seg på britisk tv, er hans kommentarer  her i Norge både intetsigende og fargeløse. Det er som å høre en beskjeden nyansatt lærer mot professorer i faget.

Og når han nå går ut og liksom skal “analysere”  Rupert Murdoch og Rebekah Brooks opptreden på tv i går, blir det nesten pinlig å høre og se på.  Han sier at de nok er “dressert” i å opptre slik de gjorde, og i det de sa under høringen?

At han selv kunne trenge å få litt  innsikt i sin egen opptreden, samtidig å, iallefall, kunne komme med fornuftige journalistiske vurderinger som den media-mann han jo er, og ikke komme med flate “analyser” av mennesker han sikkert aldri har møtt eller kommer til å møte.

JEG så to mennesker som nok kan være både tøff og hard som sjefer i sine selskaper, men som i går var to mennesker med de fordeler det OG bør kunne vises at de har. Som de gjorde i går.

Derfor bør Lars Helle holde seg til saklige kommentarer som journalist, IKKE som analytiker på hvordan topp-sjefer skal eller ikke skal “oppføre seg” på tv. der er han nok en “novise” i bransjen.

Jeg fikk rett i at aksjene i News Corp. skulle gå opp i dag. Ca. 5% både i New York og Sidney.

Og Helle bør jo og forstå at det går ann å oppføre seg som et menneske,selv om en er en steinhard journalist eller media-leder i det de gjør “på jobben”.  Ytterligere “analyser” bør komme fra noen som kan det, ikke av en pressemann som ikke synes å helt forstå hovedinnholdet og bakgrunnen hvorfor de ble innkalt!  Han bør spille av hans egen opptreden på tv da han “kritiserte”andre.

Da vil han forstå at det nok var flere enn meg som syntes hans uttalelser faktisk var litt smakløse !

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

juli 20th, 2011

“betraktninger ved midnatt”. “Live” fra London:En god dag for tre personer?

av Eddie39   Lagret under: Politikk, Uncategorized          

Jeg tar tilbake alt negativt  jeg måtte ha skrevet om Rupert Murdoch, som media-mogul eller annet. Mannen som sammen med sin sønn James satt på “grillen” under høringen i dag var gammel, men han viste seg som den kjempen har er både som menneske og leder for et media-imperium.

Det ble tidligere sagt at han var sjenert og ikke snakket så mye. Og når han snakket, kom det langsomt og omstendelig etter lang tenkepause. Men det han sa var ærlig sagt og de følelser han og viste sammen med familien Fowler tidligere, røpet at dette var ikke bare en mann men og et menneske med følelser.

Det beste med dagens “høring” var at vi alle fikk et lite glimt inn i media- verdens “indre”, der samarbeid og troen på de som arbeidet sammen i redaksjoner er basis for en god avis.

Journalister er og vanlige mennesker, som når de samles i intens jakt på nyheter viser den samme positive eller negative sider som alle oss andre. Bare på en uhyre mer konsentrert måte. Da er det lett for noen å gå over streken for å finne avsløringer eller “sensasjoner” som kan komme på forsiden neste dag. Og når en finner ut hvor lett det er , eller var, å “hacke” telefoner til mennesker innen show-business eller politikken, var det lett og bare fortsette å utvikle tanken videre til å gjelde nesten alle.  “Alle i Fleet Street gjorde det jo, hvorfor ikke og meg”

Jeg ble og glad for at de satte både far og sønn sammen under høringen. Selv om sønnen er en novise ennå, hadde han god kontroll over alt han sa og gode grunner for det han hadde gjordt.

Før de to kom inn hadde vi hørt fra den nå Ex-Comm. i Metropolitan Police, Sir Paul Stephenson og Ex.Dep.Comm. John Yates, som meget motvillig hadde avgått tidligere. To HELT forskjellige mennesker i nesten samme jobb  på toppen. Sir Paul gikk av selv om han ikke hadde behøvd det, fordi han tenkte på HELE Metropolitan Police og neste års OL der. Han ville ikke at dette skulle ødelegge for etatens evne. Han var en gentleman som trodde på det hans medarbeidere sa til han.

John Yates viste seg igjen som en ABC mann, som sikkert hadde med seg matpakke på jobben, sirlig pakket på en bestemt måte.  At han ikke hadde “giddet” å se gjennom 11.000 dokumenter og flere tueen navn i 2007 mer enn i 8 timer før han fant ut at “alt synes å være iorden”, var fordi “andre” hadde sagt til han at alt VAR iorden. Samme som heller ikke hadde sett grundig nok tidligere. Det er dette som kalles å “delegere”, å la andre brukes som en “buffer” om det skulle vise seg senere å  være feil.

Men det  kan ikke gjøres på samme måte i en avisredaksjon som i politiet. Der er journalistene selv “uavhengige” spesialister innen sitt felt, og å stole på hverandre er en betingelse for at alt skal kunne samles i utgivelsen av avisen neste dag.

Det var ikke 3 “kjeltringer” eller “kriminelle” som var til avhør idag. Nå snakker jeg om Rebekah Brooks, Rupert og James Murdoch.  Men 3 mennesker som hver på sin måte var rasende og dypt skuffet over alt som hadde skjedd og hvor langt det hadde gått.

Ingen som så og hørte Rebekah Brooks og Rupert Murdoch i dag, var i tvil om at de innerst inne ikke ante hvor dypt enkelte betrodde medarbeidere under dem, hadde forsøplet hele selskapet og avisens rykte. James Murdoch KUNNE ha ant noe, men kanskje ha valgt å stole på de som sa at dette bare var snakk om 2 som da allerede var fengslet.

At der var mange demonstranter utenfor som ville “spidde ” Mudoch sr. og en som forsøkte på en nesten patetisk handling i salen under avhørene, var vel ventet.  Men Rupert Murdoch,s kone gav han et godt slag midt i ansiktet. Som ble berømmet av lederen da de kom tilbake etter han var blitt arrestert.

At alt hele dagen ble sendt “live” på Sky News, BBC,CNN, CNBC og flere andre tv-stasjoner til hele verden, gjør at aksjekursen på News Corp. garantert går opp i morgen i New York. B-Sky-B,s aksjer har allerede gått opp.

 

Alt i alt gjorde de to toppsjefene og Rebekah Brooks som ex-sjef, en MEGET god figur tatt i betraktning den spenningen som alle følte før det hele startet. Jeg likte spesiellt godt Rebekah Brooks  svar til en av medlemmene som tidligere hadde arbeidet i “Observer”(?). Han forsøkte gang på gang å få henne  ut av fatning med sine spørsmål og forsøk på å insinuere situasjoner han komponerte selv mens han spurte. Til slutt gav han opp og bare “forsvant”  i sin egen stemme.

Selv om jeg mener høringen av de tre var en seier for journalistikken, vet vi alle at den ikke vil bli den samme etter denne mega-skandalen.  Fra nå av vil alle som arbeider innen media og avisbransjen både i papir og på nett, måtte tåle mer kontroll av sine kilder og av seg selv før det settes på trykk eller på nettet.

For Metropolitan Police er bildet ett annet. Der pågår FREMDELES sikkert korrupsjon enda, om enn i mindre format. At nesten alle de som måtte slutte da NOTW ble lagt ned, ikke var der da hackingen pågikk, er og en realitet. Men de finner nok nye jobber senere da resten av pressen jo vet at de i utgangspunktet var uskyldige. Det var navnet “News of the World” som Rupert Murdoh ville ha vekk fra pressen.

Han er gammel nå og kanskje ikke den han var tidligere. Men for meg ble han et mannfolk som ikke var for stor til å innrømme at dette var hans “tristeste øyeblikk” som menneske og mediamann.  Om han kan reise seg og News Corp. igjen vet ingen, men dagen i dag gav han en god begynnelse. 

Jeg avslutter med det han sa da han ble bedt om å komme til statsministeren i Downing st. og et medlem spurte hvorfor han gikk inn bakdøren: “Jeg ble bedt om å gjøre det” Og at han og flere ganger hadde vært hos Brown da han var statsminister: “Fordi han og ba meg komme inn bakdøren”.

For meg høres det ikke ut som en gigantisk mega-tykoon, men som en eldre mann som TILFELDIGVIS var en av verdens største aviseiere. Litt forskjell der, for de som forstår hva jeg snakker om.!!  Å ha enorm makt betyr nødvendigvis ikke at den som har det er en “djevel”, selv om mange ” protestanter utenfor mente det.

For meg ble Rupert Murdoch “vinneren” i dag, med Rebakah Brooks på en god annenplass. Begge har de egenskaper som gjør en god journalist.  Ønsker de begge lykke til uansett hva denne saken senere vil avsløre.  Intet menneske er perfekt, heller ikke journalister. Heldigvis  for det. !!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

juli 18th, 2011

“SOS” London: “Men overboard” og skipet synker.! Kaos time for time i London!

av Eddie39   Lagret under: Politikk, Uncategorized          

Vi må bare sitte musestille og vente på neste “kill” som kommer i dette århundrets mediaskandale i England. Sjefen ved Metropolitan Police gikk av i delvis “ære”, en annen, John Yates har nå sagt opp fordi han ville bli suspendert senere.

London,s borgermester med sin assistent, har nettopp hatt en merkelig  “pressekonferanse” der han, som øverste sjef for Londons politistyrker, har forsøkt å gi et objektivt syn på alt som har skjedd og skjer innen både politiet i byen og resten av skandalen, som får sin “store dag” i morgen

Og alt som har skjedd, bare i helgen, gjør at her i Norge er journalister varsomme med å skrive for mye om det som hender der. Når det blir trykkes kan jo alt være noe helt annet enn det de skrev.

ALDRI har det vært en historie som har skapt så store nasjonale, og nå og internasjonale, ringvirkninger som denne hacking-skandalen har utviklet seg til å bli.

At Rebekah Brooks ble holdt “arrestert” i nesten 12 timer av politiet søndag, uten å bli forelagt noen siktelse eller dokumenter på at hun hadde gjordt noe kriminellt, kommer bare som en apostrof i nyhetene i dag fra Sky News.

Statsminister Cameron, som er i Johannseburg, blir og stadig mer involvert i saken, etter at mer og mer opplysninger kommer frem i andre mediaer at han har hatt utallige “middager” og møter med både Rupert Murdoch og andre fra News International og News Corp. det siste året.

Og i morgen vil ett av sikkert mange “konfrontasjoner”, finne sted. Da skal avgåtte sjef for Metropolitan Police, sammen med sin OG  avgåtte nest-sjef møte for MP.-utvalget først. Så kommer “stor-kanonene” Rupert Murdoch, hans sønn James, og Rebekah Brooks som “hovedrett”.   Det blit jo rene buffè  av begivenheter for alle oss “på galleriet” som ser på.

Sky News lover å sende alt som skjer “LIVE”  uten avbrudd, om de greier det(?), fra start til slutt i morgen etter lunsj. Jeg anbefaler alle som forstår engelsk og har kjennskap til saken å sette av tid.

Den siste Harry Potter-filmen, som nå tjener mer penger enn alle andre for tiden, er jo “bare” eventyr og heksekunst på høyt plan.

Det som skjer “på jorden” og i virkeligheten, kan for resten av U.K. og verden forøvrig, ses på gratis og som begivenhetene skjer, bokstavlig talt.

Og som “dessert”, vil Cameron tale i “The Commons”  dagen etter høringen har funnet sted. Denne sommeren i England vil gå inn i historien som den mest bizarre som noensinne har funnet sted.

Og vi er jo bare kommet i innledningen på den. At to KVINNER nå er satt i ledelsen for videre etterforskning i Metropolitan Police, kan vise seg å bli en meget viktig avgjørelse videre.  Begge har stor erfaring innen politiets ledergruppe og de kan gjøre at videre etterforskning blir både bedre og mer korrekt utført. Kanskje det og er hensikten bak utnevnelsene av dem begge?

“Jeg har ikke gjordt noe galt” sa A.C. John Yates.  Jeg husker en politimester på Vestlandet som og sa det samme for noen år siden. Men det var fordi han ikke gjorde noe i sakene sine. Du kan jo ikke gjøre noe galt om du ikke gjør noe?  Samme synes det å være med John Yates, han gadd jo heller ikke å se over de 11.ooo dokumentene og flere tusen mulige hacking-ofre han skulle gjøre.

Etter 8 timers ”skimming” sa han at han ikke fant noe “nytt” i saken. Nå må han ta følgende av sin mangel på lederskap. Kan vi håpe at ingenting mer skjer før i morgen? Kanskje, kanskje ikke !!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

juli 17th, 2011

“betraktninger ved midnatt”. “Forever Marilyn” statue 8.5 meter høy avduket midt i Chicago!

av Eddie39   Lagret under: Politikk, Uncategorized          

Siden det nå går mot slutten for min blogg på vg-blogg, kommer jeg  til å “rulle meg over” på World Press. com senere. Men nå vil jeg snakke litt om min slektning, Norma Jean Mortensen, eller som hun er mer kjendt som, Marilyn Monroe.

I den berømte filmen: “The Seven Year itch” fra 1955  kommer det berømte øyeblikket da hun sto like over en luft sluse og luften fikk hele kjolen til å “løfte seg” slik at alle kunne sen den pene, rene og selv sa, pyntelige trusen hun hadde under.

Nå er nylig en 8.5 meter høy statue avduket av akkurat denne scenen i filmen. Og der står hun igjen, min slektning fra Amerika, flott og fager med utringning som ingen andre hadde, og viser “alt” til alle som går forbi henne, både bak og fremme. De flotte brystene fremme og den fine baken og trusen når de er bak henne.

Der skal den stå midt i Chicago,på en plass som det går og kommer hundretusener av mennesker hver dag forbi, til våren 2012.  Samme kjolen hun hadde da hun ble foreviget  den gang, ble solgt på auksjon nylig der for 26 millioner kroner. Og det bare for kjolen. tenk da hva trusen hun hadde under hadde gått for om de hadde hatt den??

Jeg har slekt fra Stavanger og Haugesund området. Min forlengst avdøde farmor sa at jeg var i slekt med Edvin Mortensen som bodde like ved henne i Haugesund for mange år siden.

Senere viste hun meg en dåpsattest hun hadde fått fra søsteren til moren til Marilyn Monroe. Den var stemplet med Notarius Publikus stempel fra fødselsregisteret der hun ble født.

Hun ble født Norma Jean Mortensen, og under “”Fathers name” sto det “Edvin Mortensen” med yrke “Seaman” og adresse “Unknown”. Jeg tviler på at han engang visste om henne før lenge etterpå. Men da var hun blitt adoptert av morns nye mann. Derfor hadde hun et annet navn på dåpsattesten sin.

Så en gang for alle: Det er ikke uten grunn Marilyn Monroe “sitter” som statue i Haugesund og ønsker alle velkommen til “Filmfestivalen” hvet år. Hennes far er jo fra byen.

Nå vil den statuen i Haugesund stå lenger enn den i Chicago, men den er jo og mer i naturlig størrelse.  Så til alle som skulle komme til Chicago før neste vår: Ta en tur midt i byen og få et bilde foreviget mens du står og titter på den enorme statuen av min slektning fra U.S.A.

Hun er fremdeles flott å se på, enten du vil se henne forfra eller bakfra.  “Forever Marilyn” Yes, man, skulle ikke forunder meg om de fremdeles husker henne  etter neste 56 år !!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

juli 15th, 2011

Er Rebekah Brooks blitt “scrap-goat” for Rupert Murdoch`s kalkuleringer?

av Eddie39   Lagret under: Politikk, Uncategorized          

Dette som skrives i dette innlegget står for min PERSONLIGE mening, og jeg vil komme med den før mer blir avslørt i denne “kulturelle media-revolusjonen” som nå pågår i U.K. og i U.S.A.

Jeg ser et scenario der Rebekah Brooks har vært “stjerne-journalisten” som Rupert Murdoch, med hjelp fra sin sønn James, har latt spille “hovedrollen” i et nøye  kalkulert media-spill de siste 10 år.

Jeg har nøye studert film av henne de siste dager og har en merkelig følelse av at HUN kanskje er den eneste “ærlige” personen i spissen for denne skandalen som har pågått og fremdeles pågår.

Hennes dypt personlige uttalelse i dag, hennes pene ansikt og gode øyne rammet inn av et “mylder” av rødt hår, er for meg en ypperlig journalist som KAN ha blitt brukt som en “skuespiller” til å fronte Rupert Murdoch,s strategi under og etter at skandalen  vi nå ser utfolde seg.

HUN var den som hadde “hovedrollen”, HUN ble brukt til å vise “News og the World” og News International “frem” til resten av verden.  Selv om hun var “sjefen”, trenger hun ikke å ha vært klar over ALT som skjedde “under-cover”, men fikk bare vite på “need to know”  basis: At hun fikk vite AKKURAT det hunn trengte å vite for å være sjef. At hun ikke var/er “squeeky clean” , trenger ikke bety at hun hadde alle opplysninger hun burde ha hatt. Eller ikke fikk tilgang til.

DET  kan være grunnen til at Rupert Murdoch holdt på henne så lenge , han VISSTE at hun var uten direkte skyld i det som hadde skjedd??

SÅ, da hun sa ja og de to andre nektet, ringte hun til dem og sa at hun ville gå av IGÅR. At hun da ville stå alene og “fri” på møtet førstkommende tirsdag, ville bli en umulighet for de to “store”.

Derfor svingte de og sa at de OG ville komme. I dag kom den offisielle avgangen. Hun trenger ikke lenger  være den “ærlige” skuespilleen i det som nå var kommet frem og vil komme frem senere.

Hun ville “renvaske” seg som journalist og menneske. Og DET kan skje på tirsdag og komme som enda en “bombe”, når hun da snakker som ett “fritt menneske” og kan nesten si hva hun vil?

Dette er selvfølgelig helt hypotetiske tanker jeg har, men jeg velger å skifte side og stå sammen med Rebekah Brooks videre i saken. Hun ser IKKE ut som den sleipe og drevne person som kan ha latt alt vi nå ser og hører ha gått upåaktet i  ”hennes avis” om hun hadde visst hele omfanget !!

Derfor er det “produsenten”,Rupert Murdoch, som er “the big bad wolf” i denne historien, med hjelp av “little bad wolf”, sin sønn James. !!  Og selvfølgelig de utvalgte få som tok “ordrer” fra James Murdoch, etter han igjen hadde snakket med sin far.??

At dette har foregått uten at Rupert Murdoch har visst om det, er både utenkelig og urealistisk sett ut fra den “kontroll” han alltid har hatt over sine største aviser og mediaselskaper.

Derfor er det min bestemte mening at Rebekah Brooks, inntil bevis som sier det motsatte, er en person som er blitt nøye og systematisk “utnyttet” i sin rolle som frontfigur og topp-journalist for både avisen og  News International.

På tirsdag vil Commissioner ved Metropolitan Police komme først i “boksen” for utvalget av Mp,er i “Commons”, så vil Rebekah Brooks komme og de to “vennene” av henne i så mange år.

Da står hun, forhåpentligvis,  frem som den kvinne hun egentlig er: Dynamisk, passe uredd og skal “kjempe ” for sitt liv som menneske og journalist. Og da vil vi alle se om min versjon av historien, bare er basert på intuisjon og menneskelig innsikt eller om jeg har litt rett.?

Baroness Royall, leder for opposisjonen i “The Lords” sa at dette var en “revolusjon” som verden aldri hadde sett siden den russiske for mange år siden. Kanskje hun har rett, kanskje hun tar for hardt i.

Jeg setter i allefall 100 pund på at Rebekah Brooks “vinner” etter hun har snakket på tirdag. Vinner som journalist og som menneske, slik at hun kan gå videre i livet med passe høyt hevet hode.  NOE positivt bør komme ut av denne skandalen nå, og jeg håper det kommer på tirsdag !!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

juli 15th, 2011

Rebekah Brooks har gått av som sjef for News International.!

av Eddie39   Lagret under: Politikk, Uncategorized          

Jeg sa jeg skulle slå på Sky News kl.,1200 i dag, men kunne ikke vente så lenge. Og helt riktig, så kom den første “bomben” nå.

Rebekah Brooks har sagt opp sin stilling som øverste ansvarlig for News International. Da vil hennes møte med Select Committee på tirsdag, sammen med begge Murdoch`s bli enda mer spennende.

Vil ikke skrive mer nå fordi det jeg skriver kan bli “gammelt” før det blir publiset. Men bare slutte med at OM F.B.I. finner den minste lille ting i U.S.A. , KAN det bli “Congressional hearing” i U.S.A. senere.

Og DEN høringen vil få det vi så da politi-toppene ble “grillet” til å synes som et “garden-party” i forhold. !!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

juli 15th, 2011

“betraktninger ved midnatt”: “Everything is possible now” F.B.I. etterforsker News Corp. i U.S.A. Aksjene raser !

av Eddie39   Lagret under: Politikk          

Denne dagen har vært den aller verste i det som nå er verdens største og mest kyniske korrupsjon/media/politi/skandalen i moderne tid.

Og dette synes bare å være begynnelsen. Metropolitan Police Commissioner ble i 90 minutter hudflettet av Londons borgermester Boris Johnson i City Halls kontorer i London. Han skal og møte utvalget av MP,r på tirsdag i neste uke, FØR de tre som nå kommer SAMLET til hovedmøtet senere.

Det viser seg at en tidligere redaktør i NOTW hadde vært “ansatt” som politisjefens “personlige” PR-kontakt med pressen mens etterforskning pågikk.

Så “snudde” begge Murdoch`s og sa at de allikevel ville komme på tirsdag til “grilling” sammen med Rebekah Brooks.  Så kommende tirsdag vil bli et travel dag for Sky News med direktsendinger hele dagen. Det er og mulig at disse samtaler kan bli “opphøyet” til å bli under ed, som i en rett. Det betyr i klartekst at det de sier under høringen kan senere bli brukt mot dem i den offisielle høringen av en topp-dommer.

Rupert Murdoch og hele hans familie er nå “på vei ut” av ledelsen i  hele News Corp. i U.S.A. Aksjekursen i selskapet raste ned 3.3% etter at nyheten ble kjent at F.B.I. nå hadde startet granskning om mulig hacking av telefoner tilhørende 9/11 omkomne og familier.

Journalister fra “News of the World” hadde kontaktet en PRIVAT etterforsker i NY og bedt han om “hjelp”. At de hadde aviser der som de kunne kontakte om det samme, synes ikke å være gjordt.  Men “liten tue kan felle et kjempestort tre”, og det blir bare verre.

Nå har Rupert Murdoch gitt “interjuver” i øst og vest, både i U.K. og i U.S.A.  Han er eitrende forbannet og kaller alt for en konspirasjon og at “de” har tatt fullstendig feil. Alt dette høres ut som det kommer fra en mann som nesten synes å være i “panikk” og føler presset stramme seg mer og mer,

Men på tross av at denne mannen nå ALDRI vil overleve som den mogul han engang var, ruster han seg nå til kamp. Mens statsministeren i Australia vil be om etterforskning der og for å finne ut om hans aviser der, kan ha gjort noe av det samme som nå skjer i U.K. og kanskje i U.S.A.

Som jeg skrev tidligere, har Rupert Murdoch KUN 13% av aksjene i Mews Corp, men han har 40% av stemmene og DET er noe som nå raskt kan forandres. Uansett hva som skjer videre, er hans dager nå talte og jo mer som avsløres jo mer redusert blir han som “frontfigur” for sitt media-imperium. Flere senatorer i U.S.A. går nå åpent ut og setter spørsmåltegn om Rupert Murdoch`s rolle i det hele. Hans navn i U.S.A. er betydelig mer negativt enn i U.K, eller VAR om i skal ta dagens siste nytt.

Og om det i U.S.A. bare finnes ETT eksempel på “foul play”, vil navnet Murdoch snart bli strøket  i visse kretser der.

Så denne SÅ aktive “reality-serie”, som handlingen kommer så fort at det jeg skriver nå kan være “gammelt nytt i morgen, er det bare å gi seg over og kanskje nå slappe av noen dager.

Men jeg tror, nesten garantert, at om jeg slår på Sky News i morgen ca. kl.12oo er det kommet nye oppdagelser eller uttalelser fra “noen” om noe.

Og i Norge har alle journalister i avisene en nesten umulig jobb. Det de skriver i kveld og det som kommer der i morgen, kan allerede være feil eller ukorrekt eller  faktisk bare være “halve sannheten”.  Jeg er sikker på at det nå sitter flere av dem og skriver en bok som skal komme ut når skandalen en gang er over. Kanskje de må vente lenge før den blir ferdig, altfor lenge!!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Eldre innlegg »

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00