Proteus

oktober 29th, 2010

Bør dødsstraff innføres i Norge for særdeles brutale, bestialske drap/voldtekt på barn eller forsvarsløse kvinner? Dessverre er svaret JA.!

av Eddie39   Lagret under: Uncategorized          

Dagens samfunn er iferd med å forandre seg drastisk. Den teknologiske og rettsmedisinske utvikling er meget stor og idag straffes og dømmes betydelig flere etter såkalte 100% bevis.

Vi kan bare se på serier på tv. for å få et lite innblikk i hvor metodisk og nesten pinlig nøyaktig det idag er mulig å finne fellende beviser i drapssaker som bare for få år siden var umulig å løse eller å finne fellende bevis i.

At en Frp mann i Tromsø nå står frem og er personlig tilhenger av dødsstraff i Norge når det gjelder helt spesielle bestialske forbryteleser, så som brutale drap og voldtakt av små barn eller kvinner, er han faktik på linje med flere land i Europa. En “hurtigmåling” gjordt i Norge NÅ, viser og at 25% av de spurte er enige med han.

I Storbritannia er straffer for spesiellt grove forbrytelser skjerpet slik at de kan ses på som en “dødsstraff” ved at gjerningspersonen får forvaring for et MINIMUM av 20 år, UTEN mulighet for å bli løslatt. Dommen innebærer OG at forvaringen nesten AUTOMATISK blir forlenget etter gitte 20 år. Til forbryteren tilslutt dør i fengslet.

Da mordere og voldtektsdømte, spesiellt på små barn og kvinner, kommer i fengsel, blir de satt nederst på “rangstien” der de oppholder seg. Ofte tar de sitt eget liv senere, uten at det blir gjordt så mye fra fengselsmyndighetene for å hindre personen å gjøre det. Eller at gjerningsmannen blir drept av andre fanger, nesten uten at noe gjøres for å finne hvem som gjordt det. Ofte er dette og nesten umulig, fordi ingen vil stå frem med opplysninger.

En slik “dødsdom” ville jeg anbefale OG blir innført i Norge.

Og for å kort ta opp motargumentene: Idag er mulighetene for å “feile” i bevisbyrden mikroskopisk, om rett rettsmedisinsk utstyr brukes.

Og en mann som nylig ble dømt til strengeste “dødsstraff” i Storbritannia, ble det for drapet og den særdeles brutale voldtekt av 3 kvinner. Han var mistenkt og å ha tatt livet av 7-8 kvinner flere år tilbake i tid, men bevisene var ikke sterke nok.

Men som dommeren sa i sitt “foredrag” før dommen ble gitt:” Med din forbrytelse har du vist at du aldri bør få se friheten igjen. Om din forbrytelse omhandler 3 eller 10 kvinner, er uvesentlig. Du har vist at du ikke har en plass i vårt samfunn. Derfor vil du forbli i fengsel til du dør”

Å kjempe for at dødsstraff ikke skal brukes noe sted og selv for de mest bestialske forbrytelser, i dagens samfunn, er dessverre ikke å se de faktiske forhold verden og enkelte mennesker utvikler seg i .

Å innføre dødsstraff i Norge kan synes utenkelig idag. Men med den tekniske utviklingen som brukes og at enkelte mennesker synes å ha en særdeles liten forståelse av skyld og kan drepe, og lemleste sine ofre med en slik satansk “glede”, at det for oss som opplever dette i all sin gru, vil vi føle at dette “menneske” fortjener ikke å leve.

Derfor tror jeg at når alle får tenkt seg litt om, og kanskje får opplevd litt mer enn de gjør i sine “gode stuer” idag, vil det bli flere enn 25% som er/blir tilhenger av å gjenninføre dødsstraff for SÆRDELES bestialske og grusomme handlinger.

Som ALLTID er jeg forsvarer av de “svake”, selv om de i disse spesielle tilfeller ikke lenger er i live.

Så når Frp mannen i Tromsø sier han er FOR dødsstraff, der mennesker dreper, lemlester og voldtar små uskyldige barn eller forsvarsløse kvinner, er jeg enig med han.

DA gjelder faktisk ikke kollektiv humanisme lenger.

Og OM en forsvarer kan gi media at bilde av en forbryter som har hatt det “vanskelig” i sin oppvekst, som jo er så populært å bruke idag, vil jeg allikevel si at forbryteren skal sone en straff i fengsel til han dør. UTEN mulighet for noen gang å komme tilbake i frihet.

Det er IKKE en hevn fra samfunnet, som enkelte idealister vil påstå, men et SVAR fra samfunnet til en person som har begått særdels brutale mord og voldtekter på små barn eller kvinner.

Jeg husket at jeg så rettsreferater av en rettsak mot en lege, meget hyggelig lege var det og. Men gjennom mange år hadde han en pervers glede av å avlive de av hans pasienter som han følte ikke trengte å leve. Han ble kalt for “Mr. Death”. I DEN saken var det nok flere dommere som kunne tenke seg å bruke dødsstraff som passelig “diagnose” for denne lege som synes å ha såpass forakt for samfunnet han levde i at han satte seg til “Dommer & Bøddel” for de personer han syntes fortjente det. Og her snakker vi om titalls, kanskje hundretalls mennesker som var denne leges ofre. Han pleide å forgifte dem på forskjellige måter. Og siden han OG var deres lege, var det jo lett å skrive under på dødsattesten.

En dommer ble sitert å ha sagt i en privat samtale at han burde ha fått sin “egen medisin” som straff. Ingen av de som hørte på eller de som leste om det, kom med noen innsigelser.

At Amnesty vil ha en kollektiv avskaffelse av dødsstraff over hele verden, mens verden SAMTIDIG blir mer og mer grusom og mennesker idag kan begå de mest horrible forbrytelser uten å SELV stå ansvarlig for sine handlinger, er i seg selv såpass motsigende at de bør justeres litt.

Det ironiske med denne kollektive humanisme, er jo at mesteparten av de som krever den, ALDRI selv, eller sin familie, blitt utsatt for forbrytelser av den art som her nevnes. Og jeg kan GARANTERE, at om de hadde blitt det, ville de ikke sitte med sin halvliter og “messe” om medlidenhet. Men det er jo en annen historie, like dumt som å proklamere fred i hele verden. Det eneste triste med begge er at verden bebos av mer og mer mennesker som synes å ELSKE å drepe, lemleste, sprenge i filler, eller på annen måte være en selvutnevnt “utrensker” av alt og alle som det passer DEM å utrydde.

Derfor berømmer jeg Frp mannen i Tromsø som VÅGER å si sin mening. I Norge kan dette synes å være en mening som ikke “aksepteres” av de som egentlig ikke vet hva de snakker om, men som GJERNE er med på å demonstrere for ideologier som ANDRE mener er “rettferdige”.

Men for OFRENE snakkes det lite om. DE er jo døde allikevel. Derfor gjelder det å “frelse” overgriperen. Han/hun er jo dessverre i live. Men de som er døde, og som altfor ofte blir begravd i “lukket” kiste eller kremert fordi de er så maltraktert at de ikke kan vises, snakkes det lite om, selv i mediene.

Det er da jeg blir kvalm og må “opp” for å få litt luft. Den “forpestes” av naive idealister som synes å leve i sin egen “cocoon” der “verden” alltid er rettferdig.

Jeg forstår viljen og overbevisningen i deres argumentasjon, men de synes ikke å leve i samme verden som oss andre. Og DET er den triste realiteten DE OG må leve med. Som oss andre.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

1 kommentar

  1. For å ha litt svart/hvit mening, så kan de bare sette inn dødsdom, men ingen ville blitt dømt for det.. Kan jo drepe i dette landet og er ikke mange som får 21 år engang.. Voldtar du noen? Tja, noen mnd i fengslet og vips du er ute.. Systemet suger..Regelrett

    Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

    Comment av Darunia — oktober 29, 2010 @ 5:11 pm

RSS-strøm med kommentarer til dette innlegget.Tilbakesporings-URL

Beklager, men kommentarskjemaet er nå lukket.

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00