Proteus

september 28th, 2010

Førstestatsadvokat Lasse Qvigstad synes å han sin egen juridiske vurdering av de nye opplysninger fra Lundkommisjonen. Hvorfor?

av Eddie39   Lagret under: Uncategorized          

Det som nå skal vurderes av kommisjonen for gjenopptakelse, er om det er grunn å tro at deler av etterforskningen var foretatt ved å plante falske bevis og/eller at andre deler av etterforskningen var foretatt med ulovlige midler.

Derfor synes Qvigstads kommentarer å komme i et underlig lys, det være seg juridisk eller logisk.

Han sier:..det er ingen kobling mellom bevisene og de nye opplysningene…., eller:…bevisene står like sterkt…??

Om deler av bevisene, eller måten de er fremskaffet på, er falskt plantet eller ulovlig innhentet, er selve GRUNNLAGET for siktelsen såpass utvannet at det er klart det er et justismord som er begått.

Selv om de bevis som blir IGJEN, etter at de andre eventuellt blir forkastet, skulle være nok, som Qvigstad sier, er allikevel summen av det arbeide som POT gjorde, så “smutset til”, at saken i seg selv er dømt på feil grunnlag av retten.

Derfor er det merkelig at Qvigstad idag bagatelliserer den mistanke og BEKREFTELSE på ulovlig overvåkning POT gjorde FØR han ble arrestert i 1984.

Denne gang er det MÅTEN og metodene som ble brukt under etterforskningen som skal belyses, IKKE hvor skyldig eller ikke Treholt er.

Med sine uttalelser styrkes mulighetene for at BEGGE de to som var aktorer under rettsaken mot Treholt, er inhabile i sin videre befatning med saken.

Det er juridisk svært løst å fastslå at en sak av denne størrelse, kan stykkes opp og bevis som “passer” bare skal danne grunnlag for dommens størrelse. Det er dette Qvigstad synes å mene med sine kommentarer? Eller tar jeg feil?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

september 28th, 2010

Storberget stiller et viktig spørsmål til Lund-kommisjonen. Var den selektiv ?

av Eddie39   Lagret under: Uncategorized          

Da Treholt søkte om å få gjennopptatt sin sak i 2005, kom Lund-kommisjonen med mange andre ulovlige etterforskningmetoder som POT brukte.

At en såpass viktig sak som ulovlig videoovervåkning av Treholts hus ikke ble nevnt da, men først ble bekreftet av kommisjonen nå, synes å være litt underlig.

Nesten som om kommsijonen forsto at de hadde “glemt” å si det DA, men i ly av påstander fra tysterens forklaringer, NÅ ville gi hans utsagn mer berettiget støtte?

Advokat Stabell synes og at det var i seneste laget å komme idag med denne bekreftelsen, men som han sa; bedre sent enn aldri.

Allikevel er det litt underlig at Lund-kommisjonen, som jo egentlig var satt ned for å få frem ALLE opplysninger om de hemmlige tjenesters måte å foreta undersøkelser og arbeide på?

Å da å holde tilbake noe av disse opplysningene de satt inne med, skaper en uvisshet om kommisjonen og har ANDRE “hemmeligheter” som ikke er blitt publiserte?

At Lund selv ikke har latt seg interjuve etter at dette ble kjendt, styrker tanken på at denne, for Treholt og hans advokat, viktige oppklaring, nå plutselig gjør at saken om forfalskede bevis OG må ses på med ande øyne av gjenopptakelseskommisjonen når de nå åpner saken i sin helhet.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

september 28th, 2010

Humor og satire synes å være en “grossistvare” i Norge. Nesten ALT er tillatt og mye er “bare ræva?

av Eddie39   Lagret under: Uncategorized          

Ofte snakkes det om “underbukse-komikk” i norsk underholdningsverden. Nå er det kankje på tide å snakke om “Trusa på knærne-komikk”, som kan brukes om begge kjønn.

Nå har tv2 sjefen stoppet et innslag i serien “Kjendisbloggere”, den animerte serien der vise kjendiser blir “ristet litt”. Innslaget var om Giske, han som enkelte elsker å drite ut så mye som mulig.

Humor og komèdie er mye vanskeligere å lage enn god drama. Det er noe som alle film og serieskapere i international film og tv industri vet. Og som skuespillere og vet er en utfordring, fordi OM de lager en dårlig komèdie “synes” det så mye mer.

Innen “stand-up” komikk kan det idag nesten snakkes om hva som helst, fordi det ikke er visuellt, men kun vokalt som kan “reddes” om noen går for langt.

Altfor mange “komi-serier” eller type “Nydalen”, der mange skal være “komiske” på en gang, men der det bare trenges EN dårlig replikk eller situasjon før alt faller sammen og blir, ja, “trusa på knærne- komikk”. Der selv de som har laget serien, ikke ser det komiske i det før det er for sent.

I de beste programmene på tv, er humor elegant kombinert med andre hendelser. Derfor kommer det spontant og ekte, ikke “programmert” som altfor mange serier er.

Selv en såpass “tørt” program som “Kristiansen & Strand” på tv2 nyhetskanalen, har sine humoristiske innslag som kommer både naturlig og ofte spontant under sendingen.

Nå begynner selv tilhengere av “underbukse-komikken” å bli passelig trøtt av disse evindelige “innslag” som blir etterfølgt av applaus, med hjelp av innspilt i boks, eller at det settes opp et skilt som sier APPLAUS, og så “klapper” de da, de som sitter i studio og ser på.

Så får vi se hva som skjer i høst og til vinteren. Men de som tror at “humor” er noe de bare kan lage, og tar sjangse på at publikum, eller tv-seere bare vil svelge det, kommer til å få en overraskelse. Idag fines det NOK kanaler å skifte til om det passer.

Og for egen del, vil jeg heller se innslag der humor kommer som en naturlig del av programmet, enn å se på en gjeng mennesker som alle absolutt skal være “morsomme” nesten samtidig. Men for all del, det finnes jo mennesker som ler av hva som helst, bare de TROR det er morsomt. Men de blir faktisk mindre og mindre i antall, etter som kvalitetet og konkurransen kanalene imellom blir mer og mer intens.

Til stor fordel for oss som gjerne ser på alle program der det viktigste er å underholde, IKKE for enhver pris å lage “lav-komikk” med dårlige komikere.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

september 28th, 2010

“betraktninger ved midnatt”: En ytterst begivenhetsfull dag med store avsløringer om “metoder” som brukes i krig og “fred” !

av Eddie39   Lagret under: Uncategorized          

Først blir hele dagen “ødelagt” av to personer som synes å ha vanskeligheter med å skille realiteter i krig med teoretiske misforståelser om hva som er er “kosher” i VÅRT så kjedelige liv her i Norge.

En “forsvarssjef” som synes mer interessert i å holde uniformen i perfekt stand, enn å oppføre seg som en MILITÆR øverstkommanderende, og en forsvarsminister som synes krigen i Afghanistan og uttalelser fra soldater, er “ekkelt” ?

Den form for militær “ledelse” de begge synes å mangle, blir bekreftet av uttalelser de begge gir til presse og de som gidder å høre på dem.

At en politiker, som OG er kvinne, kan uttale seg slik, kan unnskyldes, men å høre slike idiotiske uttalelser fra en militær, som OG er Forsvarets øverste sjef, er faktisk så blottet for militær psykologisk tenkning, at det synes som hans “kunnskaper” innen militær strategi og tenkemåte, er basert på “skrivebord-erfaring” ??

Så, for liksom å gi mandagen en en ytterligere “avsløring”, kommer Ketil Lund, som ledet Lund-kommisjonen med en bekreftelse på at det ble foretatt videoovervåkning av Arne Treholts leilighet i Oscarsgt. 24 timer i døgnet, med 8 mannsskift i nesten 2 år, fra 1982, til han ble arrestert i 1984. En BOMBE, som ikke bare bekreftet “tysteren”s uttalelser tidligere, men som OG stiller spørsmål om RESTEN av overvåkningen og måten POT arbeidet på.

Så alt i alt en YTTERST aktiv mandag, som bare bekrefter at mennesker kan gjøre de mest bizarre ting, det være seg i å holde motet oppe i en slesk krig i Afghanistan, eller å “kose” seg med videoovervåkning av en mistenkt storspion, med alt av “diverse” som sikkert NÅ kommer frem i lyset, om ikke på et fotografi som kanskje ikke er ETT fotografi, men flere.??

Så DENNE mandagen har gitt oss, og alle de som er indirekte og direkte involvert i BEGGE saker, en verdifull lærdom:

ALDRI tro på en “nyhet” før du får ALLE opplysningene om den. Det være seg “uttalelser” fra soldater eller stupide ledere i Norge, eller HELE historien om Arne Treholts dom og stempel som storspion og landssviker.

Jeg ble IKKE overrasket over de siste nyheter om overvåkningen av Treholt. Men jeg ble MEGET forbannet på to “idioter” som ikke synes å forstå NOE av hva det er å utkjempe en krig.!!

Forsvarssjef Harald Sunde står for meg som et eksempel på hva standarden på militære offiserer er idag. Det samme gjør generalinspektøren for forsvaret. Begge synes å tilhøre en “fredsstyrke”, mer enn en militær enhet. Og så lenge vi er aktivt engasjert i KRIG, er det feil personer å ha til å uttale seg om soldaters måte å takle egne problemer i Afghanistan på. Deres “uttalelser” synes mer å komme fra sivile mennesker som ikke vet hva de snakker om? Krigen i Afghanistan er ingen “gentlemen-war”, unntatt for de som sitter i Norge og TROR den er det. Dårlig “timing”, MEGET dårlig “timing”, mine herrer.!!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

september 27th, 2010

“Uttalelser” fra soldater i Afghanistan: Forsvarsministeren og forsvarssjefen synes å ha liten eller ingen innsikt i “the rules of war”, som er nesten 100 år gamle. Hvorfor?

av Eddie39   Lagret under: Uncategorized          

Det var med forbløffelse og faktisk sinne jeg hørte og så uttalelser fra en ytterst “moralsk” forvarsminister, og nesten arrogante og nedlatende uttalelser fra forvarssjefen Harald Sunde.

Nå sies det at disse “uttalelser” fra soldater som er interjuvet i krigen i Afghanistan, er noen måneder gamle?

Da skulle BÅDE forsvarsministeren OG forsvarssjefen ha hatt GOD tid til å lese litt krigslitteratur, eller lese litt om 1. og 2. verdenskrig??

Slike “psykiske utladninger” og måter å distansere eller å bagatellisere egen krigsføring, er gammel krigshistorie som skal “psyke opp” soldater i å overvinne indre konflikter og egen redsel i kampsonen.

1. Alle rullende enheter som er i kampsoner, uansett nasjonalitet, har “registrert” på panseret antall “ofre” de har. Alså andre rullende enheter.

2. Jagerflyvere i begge verdenskriger, hadde OG sine romertegn på flykroppen over hvor mange av fiendens fly de hadde skutt ned. Jo mer romertall, jo større “respekt” fikk flyverne blandt sine kamerater og ledelse.

3. Selv UBÅTENE hadde sine “treff” trofeèr malt på skroget. Det var et symbol på kraft og styrke.
At de fleste av disse var forsvarsløse lasteskip, spillte ingen rolle. Når de fikk et “treff”,jublet alle ombord i ubåten, i jagerflyene (og på bakken) og de i rullegående tanks eller andre enheter.

At nå et magasin, har forsøkt å skape litt “action” ved å interjuve soldater i Afghanistan, synes naturlig. Om NOEN i redaksjonen der, er motstandere av krigen eller ikke, vet jeg ikke, men egentlig spiller det ingen rolle.

De “klipp” jeg har hørt av uttalelser, viser bare det som kunne ha vært skrevet om titusener av andre i flere verdenskriger og andre krigshandlinger.

Når de blir “tatt vekk fra slagmarken” og settes sammen og presenteres som lesestoff til kaffen, er de NØDT til å få en annen vinkling.

At forsvarssjefen ikke heller brukte litt “krigspsykologi” i sine uttalelser til pressen, er det faktisk en fornærmelse mot de han snakker om. Og da mener jeg ALLE de som idag er og har vært i krigshandlinger i utlandet, inkludert nå Afghanistan.

Han synes å ha falt i samme fellen som Grete Faremo, som iallefall IKKE oppfører seg som en forsvarsminister, men mer som en “emmisær” fra landet.

Men den største skammen har Harald Sunde, som med sin totale mangel på grunnleggende kunnskap innen aktiv krigførings tradisjoner, glemmer det VIKTIGSTE en øverste sjef skal ha:

Han skal stå “brask og bram” med sine soldater, og forklare HVORFOR de gjør slike “historiske” uttalelser, som hundretusener andre soldater OG har gjordt gjennom nesten 100 år, og kommer fortsatt til å gjøre, for å “overleve” et helvete som jo en krig egentlig ER.

Begge disse “representanter” for forsvaret i Norge, har idag bekreftet at de faktisk ikke skjønner hva KRIG egentlig er, og hvordan den gradvis “ødlegger” de soldater som stadig er utsatt for å bli drept.

DERES form for overlevelse er å distansere seg fra tanken om å dø med å “psyke” seg opp slik de nå gjør det i magasinet ALFA.

Derfor er forsvarsminister Grete Faremo og forsvarssjef Harald Sunde,s uttalelser og kommentarer idag, en pinlig påminnelse om at de IKKE synes å uttale seg som annet enn “kontorister” som sitter på sine kontorer og uttaler seg om ting de faktisk ikke synes å ha noen erfaring med.

Les litt krigshistorie og be alle om unnskyldning, inkludert til de soldatene de “dømmer” uten å forstå bakgrunnen til. En PINLIG oppførsel av begge to.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

september 27th, 2010

FN skal inkludere alle verdens land + “det ytre rom”. Hvem er det da som bor DER ?

av Eddie39   Lagret under: Uncategorized          

Siden 1999 har Mazian Othman, en 60 årig kvinne fra Malaysia, ledet kontoret for “det ytre rom” i FN. DETTE kontoret er her på jorden, men nå er hun OG utnevnt til å være den offisielle representanten for “verden”, om det skulle komme et “Romskip” eller to en tur til vår del av universet.

Hun er utdannet astrofysiker, så hun skulle iallefall ha den praktiske kunnen for å representere oss.

Så er det bare å vente da, på kontoret for “det ytre rom”, til “noen” tar seg turen hit.?

Hun har nå ventet siden 1999. Veddemål florerer i FN-bygningen på NÅR hun blir “tatt frem” for sin store oppgave.

Siden veddemålet ikke har tidsperspektiv, er det som bettes symbolske summer. Ryktene er at året 2099 har mest stemmer, så vår “frue” fra Malaysia har god tid å slappe av på kontoret sitt.!!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

september 27th, 2010

Stoltenberg er i Granvin og Hardanger idag. Regjeringen sier at behovet for kraft er stort. De sakkyndige sier tull, vi vil få OVERSKUDD på kraft i fremtiden. Hvem har rett?

av Eddie39   Lagret under: Uncategorized          

I strålende solskinn ser vi Stoltenberg i Granvin, Hardanger idag. Han skal snakke med folket der om å bygge ut kraftforsyningen til Bergensområdet. Ellers blir det KRISE i kraftforsyningen. Sier HAN og regjeringen.

Tidligere hørte vi flere som sier dette er bare tull, bygg et gasskraftverk i Bergensområdet, så er den saken ordnet?

Idag fikk vi alle høre en ung “ekspert” snakke om OVERSKUDD på kraft i fremtiden. Da reporteren spør han, undrende, om hvor lenge DETTE standpunktet hadde vært kjent, svarte han, i noen år ??

Så da er det at det synes litt underlig at begge disse, såpass fornuftige meninger, ikke engang er blitt vurdert av olje og energiministeren eller Stoltenberg da de la frem SIN plan for mastebygging?

Det er som vi snakker om to “fronter”, en fra regjeringen og Statnett/Statkraft,og en fra andre som synes å være et helt MOTSATT synspunkt ?

Er virkelig Norge så lite at regjeringen ikke har tenkt over HELE fremtidsperspektivene da de tok sin beslutning? Sterke synspunkter synes å bekrefte dette, at regjeringen faktisk IKKE VISSTE HVA DE EGENTLIG GJORDE da de skulle “redde” Bergen og Nordsjøens behov for kraft.?

Egentlig er faktisk dette en liten politisk skandale, fordi NORMALT er det landets øverste politiske ledelse som skal sitte med de absolutt siste “nyheter” innen tiltak de selv bestemmer skal gjennomføres.

At nå hele “Hardanger-saken” med monstermaster og en stor utbyggning av kraftbehovet, som ifølge Stoltenberg og Riis-Johansen er PREKÆRT for å “redde” Bergensområdet, synes å bli såpass utvannet i sin måte å bli presentert på at det begynner å bli nesten KOMISK.??

OM det som sies om kraft og fremtidig OVERSKUDD, samt gasskraftverk er bare LITT sanne, betyr det i klar tale at hele balubaen til regjeringen om monstermaster i Hardanger, er et vedtak bygget på “fossile” og ufullstendige opplysninger.?? DA er det faktisk ikke bare en skandale, men en å STOR skandale at den kan få konsekvenser for hele regjeringens omdømme.

Derfor anmoder jeg alle Hardangers innbyggere å legge opp til TIDENES største menneskelige “lenkegjeng”, som skal blokkere all oppstart i byggingen av de forberedende innstallasjonene.

Stortinget bør på sin side, komme sammen og anmode regjeringen om å stoppe alle forberedelser til bygging av kraftlinjer i Hardanger, til ALLE alternative løsninger er blitt belyst og vurdert, incl fremtidig kraftOVERSKUDD og gasskraftverk i Bergensområdet. Før dette blir gjordt kan regjeringen være i ferd med å gjøre en fatal bommert som kan få uante konsekvenser for alle impliserte, INKLUDERT regjeringen selv.

Det synes mer og mer som om beslutningen om å bygge master i Hardanger, var tatt på en så naiv og rett ut UTROLIG sviktende grunnlag, at det faktisk er snakk om å føre en hel nasjon bak lyset??

Så Erna Solberg og Siv Jensen, og alle resten av Stortinget som kanskje synes at dette nå trenger en skikkelig “gjennomlysning”:

STOPP ALL VIDERE UTBYGGNING I HARDANGER TIL ALLE KORTENE ER KLART LAGT FREM FOR ALLE. DETTE ER IFERD MED Å UTVIKLE SEG TIL EN POLITISK “SUPPE”, DER INGEN SYNES Å VÆRE “KOKKEN” ?????????????????????????

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

september 27th, 2010

Staten og den offentlige sektor bruker milliarder av kroner på “Rådgivning”: “PR-byrå”, og “Hva skal jeg gjøre NÅ-sakkyndige”. Nå vet vi EN av hovedgrunnene??

av Eddie39   Lagret under: Uncategorized          

I de siste år har markedet “eksplodert” i etableringer av alle typer av “hjelp” for selskaper av alle slag. Men det synes som at de STØRSTE kundene, er alle statlige organer og offentlige institusjoner og selskaper i alle variasjoner.

De som sitter i ledelsen for disse “nye” selskapene, synes alle å være “partnere”, alså i samme grad som advokatkontorene nå ofte er store selskaper med mange ansatte.

De store sykehussammenslutninger bruker massevis av penger hvert år på å bli “lært opp” til hva de skal gjøre eller IKKE gjøre.

Og det synes å være samme “leksa” for de fleste andre OG. Som en form for “voksenopplæring” for allerede utdannede mennesker, som ikke synes å vite såpass mye i sine stillinger at de kan sies å være “erfarne” ??

Jeg setter selvfølgelig dette på spissen, men det ser faktisk ut som om dette er nødvendig i mange tilfeller.

At DERES jobb og de statsansattes ofte “kolliderer”, d.v.s. at de som NÅ tar gode timeslønner for å “hjelpe”, er ofte akkurat samme personer som arbeidet innen politikk eller statlige høyere stillinger tidligere. Når de NÅ sitter som “private” kan de mer “snakke fritt” som rådgiver, enn da de var i sine tidligere stillinger.

Hun som satt i styret i Røkke-selskapet som Statens representant, måtte jo bruke flere årslønner for å få “råd & hjelp” til noe hun egentlig skulle være kompetemnt til å håndtere selv, eller i det departement hun tilhørte?

Så det synes som om det er behov for å gi etablerte mennesker i ledende stillinger i samfunnet, ekstra “voksenundervisning” slik at de bedre skal vite hva de gjør når de gjør det.?

Som en “dum” person på “galleriet”, ville JEG faktisk kuttet ut masse stillinger innen statlige og offentlige etater og heller brukt de “rådgiverne” som måtte benyttes allikevel, når behovet var der?

DA hadde samfunnet spart milliarder av kroner hvert år, og de skyhøye honorarene KUNNE faktisk da forsvares. NÅ kommer de i TILLEGG til de allerede høye lønner de som bruker dem allerede har.

Selvfølgelig er det en absurd tanke, men allikevel?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

september 27th, 2010

“Trikkeskandalen i Oslo”: Rune Gerhardsen sier “det var hans skyld”. Han tar selvfølgelig feil. Hele byrådet hadde “hodet i sanden”!!

av Eddie39   Lagret under: Uncategorized          

Jeg husker faktisk da disse nye flotte “italienske” trikkene kom til Oslo. Jeg bodde i Industrigt, og ble så irritert da disse flotte glisene bare ble kjørt på ruter på andre steder enn Majorstua.

Men så, på høsten-vinteren kom den første “skandalen”. Trikkene stoppet eller gikk som “gamle damer med stokk”.

Det viste seg at disse elegante, italienske supertrikker ikke var laget for kulde og frost.!! De stoppet bare, når temperaturene begynte å bli “normale” for årstiden i Oslo!!

Så at de i det hele tatt har “overlevd” i alle disse årene, har nok kostet utallige millioner i reperasjoner og utskiftning av mekanisk utstyr.

Derfor er det hele byrådet som skal ta skylden for denne idiotiske beslutning som DA ble gjordt. INGEN synes da å kunne spørre om hvordan vognene ville “oppføre seg” når det ble skikkelig KALDT utenfor vinduene??

DA snakker vi om å ha “hodet i sanden”, du vet, den fine myke sanden som du finner på badestrender og plasser som på VINTEREN har temperaturer på 10-12 minus, som for dem som bor der ER vinter.

Så om bare EN av de sikkert mange som var der nede (i varmen) og sjekket disse flotte trikkene, hadde spurt sjefen der hvordan trikkene ville oppføre seg i MINUS 10-15 , kunne alt dette som nå skjer vært unngått, og utallige hundreder av millioner kroner hadde vært spart.

At nå Rune Gerhardsen mener at de bare kan SKROTE alle trikkene, har han faktisk rett.

Og at han er satt opp som AP.s valg til ordfører i Oslo, vil jo da gi han et “elektrisk støt” som gjør at hans kandidatur blir “kortsluttet” i god tid før valget av ordfører i Oslo.

Men jeg husker SÅ godt, da jeg opplevde store køer av frustrerte passasjerer utenfor holdeplassene i sentrum, som ventet på SIN trikk, mens JEG fikk trikkene til Majorstua med de “gamle” trauste trikkene VI hadde.

En nemisis som byrådet (det gamle) nå får resultatet av. De titalls millioner som tapes(?) med eiendommene i Spania, er jo “peanuts” i forhold til DENNE skandalen?

Som sagt, bare EN person med ETT spørsmål, så hadde dette aldri hendt. Ganske ironisk, ikke sant ??

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

september 26th, 2010

Mulla Krekar og terrorsiktede Shawan Bujak møttes jevnelig. Hvorfor?

av Eddie39   Lagret under: Uncategorized          

“Jo,det er helt naturlig det”, sier Krekars advokat Brynjar Meling,”han ER jo en respektert religiøs leder”?? Han la ikke til OG, da Krekar jo driver med litt “undervisning” innen opplæring i våpenbruk og eller ser seg som en “leder” for visse grupper som driver terrorvirksomhet OG.

Jeg lurer litt på hva Meling tenker rent privat, med sin oppvekst innen Frelsesarmeen i Norge ?

Å kombinere sine “roller” i sitt virkelige og “religiøse” liv, må være litt vanskelig for begge disse muslimske menn. Å blande religion og terror synes å være noe de deler med flere i den mulimske verden. Da er det godt å ha en advokat som kan forklare oss, uvitende, at “dette er helt uproblematisk”. Skulle bare mangle, igrunnen !!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

« Nyere innleggEldre innlegg »

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00