Proteus

september 29th, 2010

Norske soldater i krig i Afghanistan: Det er øverste ledelse på stedet som gjorde en feil vurdering da reportasje-teamet var der. Hvorfor ?

av Eddie39   Lagret under: Uncategorized          

Øverste sjef for de norske styrkene, har hovedansvaret for å tillate at teamet som skulle skrive om soldatene, gjorde det på en slik måte at det kunne “leses” og ses på av oss her i Norge.

Da Norge ER i krig, burde det være en selvfølge at en av BETINGELSENE for å “slippe soldatene fri”, var og kunne sjekke og kontrollere at det som ble skrevet, ikke gav en negativ vinkling og kunne virke skremmende for de som leste det.

Å “frigi” soldater som var direkte i krigssonen, til å “blotte seg” og sine følelser, kan synes OK i øyeblikket. Men kontroll og gjennomgang at alt som ble skrevet og bilder som ble tatt, burde etter min mening være en betingelse for at reportasjen i det hele tatt ble tillatt gjordt.

Da dette synes å være fraværende, og bladets reportere “truet” med å bruke innspilte samtaler, betyr i klar tale at deres intensjoner IKKE var å lage en reportasje om soldatene der, men mer å lage “noe” som kunne få den første utgaven av bladet til å selges i store opplag??

Hadde den militære ledelse stilt klare betingelser til reportasjeteamet FØR de startet, hadde dette blitt en god og fornuftig reportasje fra “soldater i krig” i Afghanistan.

NÅ er det, som alle vet, blitt baluba de luxe, fordi små deler av reportasjen, er “lekket” behendig til media for å skape en “inside story” som aldri burde vært skrevet slik som den ble.?

At den militære ledelse der nede og i Norge hadde kjennskap til dette for lenge siden, og ALLIKEVEL gikk ut “i 100″ da media fikk tak i historien, betyr bare at det finnes militære ledere idag som ikke er voksen for den oppgaven de har.

Øverste sjef i Afghanistan gjorde en feil, OK, men hovedfeilen ble gjordt av forsvarssjefen her i Norge, sammen med en betuttet forsvarsminister.

Når noen, i den øverste ledelse har flere måneder på å imøtegå og forsvare de ting som ble publisert der nede, og kom frem i presse og media som to personer som faktisk så og hørtes ut som to mennesker som ikke forsto hva de egentlig snakket om, DA er fadesen et faktum.

Befalet i Afghanistan er ansvarlig for sine soldaters handlemåte i krigssituasjoner. Øverste militære ledelse har ansvaret for den strategiske og operative kontroll av at alt dette fungerer som det skal. De VET at soldatene der, utsettes for fare hver dag. De VET at flere av de norske er døde eller sårede, og de VET at alle kjenner til at soldater fra andre land OG er døde eller sårede der. De ER i en krigssone, derfor burde kontakten med de som gjorde reportasjen ses i lys av dette.

Når unge soldater, der de fleste ikke har opplevd å være i krig før, får klarsignal fra sitt befal at de bare kan “snakke”, er det selvsagt at deres måte å oppføre seg på, er farget av den situasjon de befinner seg i . Og som unge “jyplinger” skal de “tøffe seg” for media og skyve frykten for det de gjør fremover ved å opptre mye “tøffere” enn de egentlig er. Det VET alle med litt “basic” erfarlig.

Unntatt en “skrivebordgeneral” og en politiker som gjorde så godt de kunne på å “slikke” for pressen og si hvor “opprørt” de begge var.??

Nå er dette kommet mer ned på jorden, men vi vet allikevel ALLE hva vår forsvarssjef synes om “saken”, og hvordan vår forsvarsminister oppførte seg.

Det ENESTE “positive” som har kommet ut av denne saken, er at magasinet med historien nok vil selge i store mengder.?

Men det ironiske er jo at redaktøren av magasinet, egentlig gav både gode og meget fornuftige svar på hvorfor han synes at artikkelen var både god og fornuftig laget og presentert.

Så kanskje den har/hadde sin berettigelse. Å “vekke opp” oss som sitter trygt og godt i Norge, langt fra “slagmarken” i Afghanistan.?

Som gammel marinemann, var jeg glad for at det ikke var en admiral fra Marinen som dummet seg ut i pressen. Hadde han ikke flyvåpenets uniform?

Spiller egentlig ingen rolle, han oppførte seg iallefall som en typisk “sivilist”, som, i Marinen er det samme som å gi noen en grov fornærmende “status”. Men i dette tilfelle var det jo han SELV som var årsaken til denne beskrivelsen.

Så i motsetning til Fredrik Græsviks “formaning” om at de norske soldatene burde gå “kurs” i oppdragelse, burde kanskje forsvarets øverste sjef selv få en kurs i krigshistorie og “war-rules”??

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Ingen kommentarer

Ingen kommentarer så langt.

RSS-strøm med kommentarer til dette innlegget.Tilbakesporings-URL

Beklager, men kommentarskjemaet er nå lukket.

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00