Proteus

juni 30th, 2010

Legeforeningen tar feil når de snakker om at det som hendte på Nordlandssykehuset vil stigmatisere utenlandske leger. Hvorfor?

av Eddie39   Lagret under: Uncategorized          

Nå er dette noe som har vært en “offentlig hemmelighet” lenge i Bodø.

Dette har faktisk INGENTING med om legene var fra utlandet eller ikke. Dette har med at leger, uansett hvor de er/var fra UFORSTYRRET har kunnet gjennomføre MINST 16 operative inngrep på sykehuset, som LEDELSEN VISSTE ikke skulle/kunne utføres der.

Om leger, eller skal vi heller si kirurger, får beskjed om å utføre inngrep på over 16 pasienter, med OK fra ledelsen og uten selv å forstå alvoret når de bevisst ser at organer ikke er “syke” men friske, er det TILSAMMEN en gedigen skandale uten at vi her snakker om kirurgenes nasjonalitet.

Om ikke Legeforeningen forstår DET, forstår de heller ikke omfanget av det som har skjedd der.

Kirurger SKAL ikke kunne gjøre operative inngrep på pasienter, uten at ALLE tester og prøver indikerer at dette er ENESTE forsvarlige måte å gjøre pasienten frisk/friskere på.

Om de gjør det UTEN at ledelsen ser eller forstår hva som foregår, er DET skandalen, IKKE hvor legene er fra. Det er sekundært, selvfølgelig. Men GRUNNEN til at pressen grep fatt i at de VAR fra utlandet, var jo at det nylig ble avslørt en ANNEN skandale, ved kontoret som gir samme leger sin autorisasjon.

Og DET burde Legeforeningen OG forstått, eller ikke?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

juni 30th, 2010

Siste om mulla Krekar: Del VI, kapittel 4: Han tror ikke det “passer” å bli avhørt av PST. De er etter hans mening ikke “redelige” nok. Hva da med han selv?

av Eddie39   Lagret under: Uncategorized          

Farsen “Krekar mot resten av verden”, er nå kommet til kapittel 4, om jeg ikke tar for mye feil. Det er så lett å rote med tallene i denne saken.

Etter å ha slengt ut “eder & galle” til nesten alle og ønsker at mer norske soldater blir drept i Afghanistan, VURDERER P.S.T. om de skal kalle han inn til avhør. De VURDERER det!!

Men “helten” selv, føler seg ikke vel i å snakke med dem. Han sier at de ikke er “redelige”, hva det nå måtte menes?

Nei, da vil han heller komme i en RETTSAL og få sin “sak” belyst DER. Sikkert da i “åpen rett”, med journalister og media fra tv tilstede?

DA kan han kanskje snakke litt? Problemet er vel heller hva han vil snakke OM?

Han har jo fått “tilbud” om jobb hos gamle kjente av han, i hans “tidligere liv”. Da må han jo gi en god CV før han event. sier farvel til Norge.?

Så får P.S.T “vurdere” litt, HAN “vurdere” litt, og Meling komme med “kommentarene”. Jeg smiler nesten, av denne UTSØKTE form for diplomatiske vurderinger hele denne saken nå har fått.

Gi meg en sekk så sender vi han til Alicante med Norwegian, som “soft luggage”. med enveisbilett.??

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

juni 30th, 2010

Flere tusen norske menn og kvinner døde i siste krig. Men de var ikke soldater, de var “sivile”, eller sagt med sitt rette navn: Norske sjømenn!!

av Eddie39   Lagret under: Uncategorized          

Jeg husker for mange år siden at jeg fikk tak i en serie bøker som ble sendt ut til familier av alle som hadde blitt drept i siste krigen 1939-45.

Serien het; VÅRE FALNE. Når jeg åpnet den ene boken og leste litt, fikk jeg frysninger over hele kroppen. Fordi jeg forsto hvorfor boken hadde denne enkle, klare og konsise “tittel”:

Her fant vi nesten ALLE de som var døde i vår siste skikkelige krig: Skolebarn på skolen i Bergen, sjømenn og kvinner, mennesker fra nesten alle småplasser, byer og tettsteder i Norge.

Over 2000 av dem var sjømenn og fiskere. De fleste hadde et foto av den som var drept, men noen hadde bare et bart felt der fotoet skulle være: Det var da jeg så disse, at jeg faktisk begynte å gråte. Mange av dem var barn eller unge mennesker, som familien ikke engang hadde et foto som var pent nok til å sette der og som de kunne minnes sin sønn eller datter eller far med. De var bare ikke mer, før de fikk startet på livet.

Jeg husket en liten historie fra en av de som hadde bilde i en av bøkene. Han var sjømann fra min del av landet.

Flere andre sjømenn fra samme distrikt, hadde kommet hjem i urner og skulle bli gitt en minnehøytid på byens gravlund og kapell.

Jeg fant artikkelen om denne minnehøytiden i byens avis mange år senere. Plutselig så jeg som del av bildene en plass som sa:”og særlig rørende var en liten gutts siste farvel med sin far”.

Jeg forsøkte å forestille meg denne lille gutten gå frem mot alle urnene som stod der, og ser på den som har hans fars navn. Hva må han ha følt der han sto, alene og så på en liten urne foran seg?

Jeg fikk senere høre at han ALDRI hadde sett sin far. Han hadde reist ut bare 4 måneder etter han ble født.

Jeg har serien “VÅRE FALNE” fremdeles, og av og til tar jeg en bok frem for å tenke litt over alle de som ha sitt navn der, og hvordan de døde.

De var ikke soldater i krig de fleste av dem. De var ganske alminnelige mennesker, som FORDI det var krigstilstand i Norge, ble en del av historien av “døde helter” som “falt” i en krig vi bare DELVIS var del av, da jo landet var okkupert nesten hele tiden.

Men siden Norge ALDRI helt overgav seg, måtte Hitler ha hunderetusenvis av elitesoldater her for å hindre at de allierte fikk gi forsyninger og våpen til Murmansk og Sovjetsamveldet.

De hundreder av skip som gikk i konvoi mellom Storbritannia og Murmansk, som fikk navnet “blodveien”, ble systematisk torpedert av tyske ubåter og krigsskip.

Jeg leste om EN spesiell konvoi, som hadde mange skip fra min del av Norge med. Av 46 skip som startet fra England, kom bare 21 frem til Murmansk.

Alså 25 skip med mannskaper ble torpedert, og bare et fåtall av de ombord ble reddet. Selv om skipene hadde eskorte av allierte krigsfartøyer, var det stormene og det kalde vannet som tok de fleste livene.

Jeg minnes dette nå, når vi snart får 4 av våre soldater hjem i kister. Hvordan kan jeg sette sammenheng mellom det som skjedde under siste krig, med det som idag skjer i Afghanistan?

Jeg vet egentlig ikke, men jeg synes bare at når mennesker dør i krigshandlinger, det være seg om de er soldater eller, som i sammenligningen, sjømenn, er de alle i MINE øyne helter som døde for sitt land.

Norge var i realiteten ikke i krig med Tyskland, men vi “kriget” allikevel frem til Tyskland overgav seg i 1945. Vi er ikke i “krig” i Afghanistan, men allikevel “kriger” vi der på samme måte?

DENNE gang ER det mulig å vise at de døde i egenskap av soldater i krig mot fienden, alså Taliban.

Derfor er ALLE våre soldater i Afghanistan i “krigssonen”, på samme måte som våre skip var det i konvoier under siste krigen. Alle ombord i disse skipene VISSTE at det kunne bli deres siste tur, men de reiste allikevel.

Alle våre soldater i Afghanistan vet OG at de kan bli det neste offer i krigen der, selv om de ikke skulle være DIREKTE i kamphandlinjer på linje med Storbritannia og U.S.A.

Nå vil debatten om vår deltagelse i dette landet. bli tatt opp igjen utallige ganger i tiden fremover.

La de 4 som nå kommer hjem, bli et symbol for alle de som døde før dem og alle de som er der og kommer til å reise dit senere. De er ALLE våre helter, både de døde og de levende. Og de ER i krig der, ikke på “oppdrag” fra Nato eller FN.

Når dette blir stadfestet, kan vi gå videre og få dem ut derfra så hurtigt som mulig. Men NÅ er vi der og da skal vi se på alle som soldater i en “krigssone”, og direkte involvert i krigshandlinger der. På norsk kalles det for krig, og skal derfor bli oppgradert som det det er, ikke som det politikerne sier det skal kalles. Dessverre.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

juni 30th, 2010

Solen er livsgivende for oss mennesker. Samtidig er for MYE sol livsfarlig, spesiellt “kunstig sol”. Hva er da balansen?

av Eddie39   Lagret under: Uncategorized          

Nå foreslås det å ha aldersgrense på solstudioer. Ingen under 18 år skal få ta “kunstig soling” lenger.

Så kommer et nesten idiotisk utspill som sier:

“Det kan få alvorlige følger for bransjen. Flere solstudier kan gå konkurs”?

Når det samtidig bevises at på altfor mange solstudioer er det for kraftig stråling, og sikkert og på de som er selvbetjente, ingen kontroll på hvor mye den som soler seg egentlig bruker?

Nå vet, selv de “dummeste” av ungdommen i Norge, og spesiellt da jentene, at overdrevet soling, kunstig eller naturlig, kan ødelegge huden.

De vet OG, eller burde vite det, at disse, ofte usynlige skader, vil vedvare i huden resten av livet og kanskje mange år senere slå ut i hudkreft eller andre sykdommer relatert til “inntak” i ungdommen.

Vi VET at solstudioer settes opp for å tjene penger, og at de kun skifter ut sine solsenger og utstyr om de blir nødt til det etter kontroller og målinger foretatt av myndighetene.

Hele begrepet “solstudioer”, med heller liten kunnskap av de som skal råde de som bruker dem, samtidig som “alle” skal ha brunfarge hele året, gjør at det bare er et fåtall som egentlig kan sies å være “seiøse” i sin veiledning og råd til brukerne.

Forskere er delte i sine advarsler om soling. Noen sier at all soling er farlig, andre sier det motsatte.

Naturlig soling gir kroppen D vitaminer, som er en av kroppens viktigste vitaminer. Summen av alt som sies og skrives, er faktisk det samme som med nesten ALT vi “inntar” eller bruker av “tilskudd”: AT DET SKAL BRUKES MED MÅTEHOLD OG OVERDREVET BRUK KAN VÆRE/ ER FARLIG OG KAN I YTTERSTE KONSEKVENS MEDFØRE DØDELIGE SYKDOMMER OG TIDLIG DØD.

Vi kjenner alle noen som har “pergamenthud” og har flere rynker enn de fleste 80 åringer, eller noen som hele året går rundt med en “kunstig” brunfarge, eller skal vi heller si en rosa, blass farge som ALLE kan se er både stygg og unaturlig.

De “smarte” av oss, og da kan og ungdommer UNDER 18 år tas med, har en “løsning” på problemet.

De soler seg om sommeren i små doser, flere ganger om dagen. Samtidig har de solfaktor som passer for hudtypen på. Resten av året tar de 2-3-4 turer til syden eller Kanariøyene fordelt på billigturer på en uke, eller på bunnpriser med fly på 2-4 dagers opphold. De soler seg IKKE å den farligste tiden på dagen, da selv de som bor der “murer” seg inne, men fordeler solingen jevnt på dagene de er der.

Tar en prisen på årlig basis om en er hjemme og bruker solstudio store deler av året, vil dette, sammenlignet med det det idag koster å ta småturer til den NATURLIGE solen, ikke være så altfor store.

Samtidig får alle “litt fri”, men kan ta med seg det de trenger, t.eks. skolelever, for å opprettholde skoleplanen.

Kunstig soling på solstudio er igrunnen å gamble med egen kropp og helse, uansett hvor “fornuftig” det måtte synes for enkelte i øyeblikket. Dette gjelder spesiellt KVINNER.

Når de blir litt eldre, eller sener i mer moden alder, vil skadene som huden utsettes for i ungdommen, være intakte og kan sammen med andre kombinasjoner slå ut og faktisk ødelegge et pent og naturlig utseende, mange år før aldersprosessen setter inn.

Så derfor har begge grupper av forskere rett i det de sier; SOLEN ER LIVSGIVENDE eller SOLEN ER LIVSFARLIG.

Det er som alt annet her i livet som har “dobbel effekt”. Brukt fornuftigt er det livsgivende og gir behag og glede, brukt i overdrevne mengder uten hensyn til kroppens helsetilstand, er det farlig og kan gi en altfor tidlig død eller alvorlige sykdommer.

Når jeg setter kunstig soling eller overdrevet soling i samme kategori som ting vi mennesker bruker for å “komme vekk fra hverdagen litt”, kan det høres søkt ut, men jeg velger å gjøre det allikevel.

Jeg glemmer aldri den formaning jeg fikk i ung alder om tobakk og skadevirkninger:

“Om du er i ung alder og har en god og sunn kropp, kan du røyke på lungene ca.8-10 sigaretter hver dag og KROPPEN VIL RENSE UT DE FARLIGE STOFFENE SELV. Men om du røyker 15 sigaretter daglig, vil ALL DEN GIFT SOM FINNES I SIGARETTENE OPPTAS I KROPPEN, IKKE BARE FORHOLDET MELLOM 8-9 OG 15.

Siden dengang, har jeg røkt ca.10 rullings hver dag UTEN Å INNHALERE i lungene, men som sigarrøkning.

Undersøkelser viser at de som slutter å røyke, får glede av å stå ved siden av noen som røyker og bare puste inn litt av DUFTEN av sigaretten.

Så egentlig burde alle som røykte, eller begynte å røyke, bare røyke DUFTEN av tobakken og ikke innhalere den inn i lungene.

Samme som alle de som gjerne vil sole seg litt. GJØR DET, sol dere litt dann og vann, slik at kroppen får naturlig tillgang av D vitminer, og ansiktet og kroppen får en myk fin NATURLIG brunfarge. Gjør du det i ett år,blir det OG en vane.?

Derfor er innføringen av 18 års grense på solstudier, en forsvarlig måte å begrense unge menneskers “tilgang” på overdrevet kunstig soling på. Så får heller de som gir blaffen og finner andre måter å ødelegge huden på idag, ta konsekvensene av sine handlinger , og heller se resultatene senere i livet. DA vil de nok angre seg, men det er jo en annen historie, ikke sant?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

juni 30th, 2010

Israel-Gaza-krisen: Lederen av den israelske kommisjonen som skal granske bordingen av skipet, synes å være en tøff mann? Les mer.!

av Eddie39   Lagret under: Uncategorized          

Yaakov Tirkel, pensjonert høyesterettsdommer i Israel, er leder av kommisjonen som skal granske bordingen av skipet på vei til Gaza der 9 personer ble skutt og drept.

Han truer nå med å trekke seg om han ikke får utvidede fullmakter. Med det mener han eventuelle sanksjoner mot politiske og militære ledere, om det skulle bli nødvendig.

Med sine krav, som nå er offentlig i pressen, synes han å være en både rettferdig og fornuftig mann. Han er pensjonist, det betyr at han har ikke andre hensyn å ta enn å granske hendelsen på skipet med “nøytrale” øyne.

Hans krav om å få utvidede fullmakter, betyr at han ikke vil være en “nikkedukke” for regjeringen i Israel, men vurdere dette på selvstendig grunnlag.

Hans ønske skal opp i møte i regjeringen senere i denne uken.

Så NÅ får vi det første eksempel på om Israel vil gjøre granskningen på en ÆRLIG måte, eller om de nekter lederen for kommisjonen hans krav?

Om de nekter, vil det undergrave fundamentet i hele granskningen, fordi den da kun blir en utredning, uten konklusjoner eller krav om sanksjoner for den/de som var involvert i hendelsen.

Om regjeringen godtar hans krav, som de bør gjøre, betyr det at han og resten av kommisjonen kan arbeide på et fritt grunnlag uten å måtte ta hensyn til konskvensene og konklusjonene de måtte komme frem til.

Dette kan virke som en “liten” nyhet for de som leser den, men egentlig er hans krav en bekreftelse på at kommisjonen IKKE hadde denne fullmakt i begynnelsen?

Yaakov Tirkel synes å være rett mann på rett post i denne saken. Håper han får sine krav gjennom. Da bør kommusjonens rapport bli så nær ærlig som det er mulig å få den. Vi får se hva som skjer?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

juni 29th, 2010

Norge, sammen med bl.a. Danmark, Storbritannia og U.S.A. har soldater i krigen i Afghanistan. Og en politisk spesifisert”definering” av ordet får meg ikke til å bruke andre beskrivelser. Det bør pressen heller ikke gjøre!

av Eddie39   Lagret under: Uncategorized          

Både Stoltenberg og forsvarsministeren bruker merkelige formuleringer for å unngå å bruke ordet KRIG, på det som skjer i Afghanistan.

Nå er 4 topputdannede offiserer og befal drept i samme krig. Snart kommer de hjem til Norge for å bli bisatt eller begravet i norsk jord.

Nå er det kanskje på tide at statsministeren og regjeringen kommer ut av sine “politiske glassboller” og snakker som de burde ha snakket for lenge siden. NORGE ER I KRIG I AFGHANISTAN.

Danmark er OG i krig i samme land, like så Storbritannia,U.S.A. og andre land.Danmark har OG mistet SOLDATER, som vi har det.

For de som har mistet MEST, Storbritannia og U.S.A., er det ikke vanskelig å si ordet KRIG.

Så hva er forskjellen på VÅR innsats og andre lands innsats?

Selv representanten for BFO, som er befalets organisasjon, mener at det nå er på tide å snakke som et MANNFOLK for vår statsminister.

Om han står og snakker om “oppdrag” “tilstedeværelse”, “FN-delegert operasjon” eller andre flosker, bør han heller gi ordet til noen som kan stå frem og si det som det er:

At Norge, sammen med andre land, er delaktig i krigen i Afghanistan og at det nå skal foregå en minnehøytid for 4 norske elite-soldater som falt i denne krigen. De ble ikke “drept” tilfeldig, de ble drept som representant for FIENDEN og VÅR fiende der er Taliban, som har bekreftet at de ble drept på samme måte som om det hadde vært i en trefning eller i et angrep/forsvar.

Det vil være en fordel for de dødes nærmeste familie, venner og arbeidskamerater, at denne minnehøytiden blir på samme måte som andre land ærer sine døde soldater i krigen i Afghanistan. Som HELTER som døde for sitt land.

De fleste mennesker i Storbritannia og U.S.A. HATER at deres menn og kvinner kriger der. De skulle ønske at de kom hjem snarest mulig.

Men de VET og at de gjør det fordi at VÅR del av verden skal bli bedre å leve i, og håper at det samme vil skje engang i Afghanistan.

Og når Norge nå engang HAR soldater der, så skal de ha samme rettigheter og ære som om de var i en krig for vårt EGET land. Fordi det er det de ER, på vegne av FN.

Derfor skal statsministeren eller forsvarsministeren snakke i klar tale når de tar ordet under minnehøytiden senere. Jeg skal forklare hvorfor:

Begge representerer Norge og det norske folket. Og VI vet at Norge deltar i krigshandlinger der. Derfor er det VÅRE ord som skal brukes for å ære de soldater som gav sitt liv for sitt land, IKKE politikernes formuleringer av det som skjer der.

Det er regjeringen og de folkevalgte som har startet å sende soldater til det landet som nå vi ser på som et land i krig, men det bør være MENNESKENE BAK politikerne, som snakker når våre falne soldater får den siste ære og heder.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

juni 29th, 2010

Nordmann vant 1.6 millioner kroner i pokerturnering i Las Vegas i natt. Og det er bare begynnelsen?

av Eddie39   Lagret under: Uncategorized          

“World Series of Poker” er nå igang i Las Vegas. I en av turneringene, “Mixed Event” vant Sigurd Eskeland, en 36 år gammel lærer fra Norge, sin første seier. 260.000 blanke dollars.

Så nå kan han slappe av litt og kose seg i noen dager. Hans, og tusenvis av andre pokerspillere fra hel verden, øyne er rettet mot “The Main Event”, der inngangspengene er 10.000 dollars på hver spiller. I fjor var det med 6494 spillere med i førsterunden. Det gir en premiepott på over 60 million dollars ??

Fordelen for vår norske venn Eskeland, som er “bare” 36 år gammel, er at han nå lett kan betale entrèen på 10.000 dollars, og ha en god slump penger i reserve.

Men så er det dette med Las Vegas da, der turneringene bare er EN del av scenarioet, mens det foregår pokerspill på rom og suiter nesten hele døgnet.

Og vi må ikke glemme alle de andre varianter av spill, der “premiene” ofte er på store summer. Som på “slot-maskinene”, som ofte er i serie med flere tusen andre over hele landet. Men nok om det, ER du i Las Vegas er døgnet som regel delt i 3. Sove, spise litt og så SPILLE, spille til du er blakk eller nesten blakk.

Selvfølgelig kan du VINNE og, jeg har hørt om noen. Så at vår nordmann vant 260 tusen dollars NÅ, betyr ikke at han har dem når hovedturneringenn er ferdig.?

Regner med at han har flybilett hjem betalt og rommet og maten likeså. Bare for å være sikker, liksom.

Det sies at fotball er fotball. Men POKER er mye mer enn bare poker. Det er en “tilstand” som setter spilleren i en nesten hypnotisk tilstand av tilstedeværelse. Du ER der, allikevel er du “langt borte”. Konsentrasjonen kan ødelegge eller brilliere, men du vet bare ikke NÅR eller hvordan.

Et HERLIG kortspill, men SÅ svikefullt om du “driter deg ut”.

Og det er det 6493(?) som vil føle når hovedturneringen er over og det bare finnes 1 vinner igjen. Som tar nesten “hele kaka”.

Men fordelen i poker, som OG i golf, er at nesten alle som er med der vinner nok til at de ikke er blakk når alt er slutt. Heldigvis.

Så får vi se/høre hvordan det går med vår norske venn. Men husk, det finnes mange andre fra Norge der OG. Kanskje en av dem tar hele “kaka” tilslutt?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

juni 29th, 2010

Frankrikes statsminister til “krig” mot radikal islam. Vil ha forbud mot burka og niqab.!

av Eddie39   Lagret under: Uncategorized          

Under åpningen av en moskè i utkanten av Paris, kom Frankrikes statsminister med et flammende angrep på “kvinneplaggene” burka og niqab.
De “spotter samlivets grunnleggende regler” og er en “karikatur som skygger for deres tros lys”.

Å komme med slike uttalelser under en åpning av en moskè, betyr i klartekst at Frankrike snart kommer til å totalforby burka og niqab i Frankrike.

Og helt korrekt holdt han hijab utenom denne talen. Men her i Norge “roter” både politikere, presse og debattanter med å se forskjell fremdeles.

På grunn av et fåtall radikale islamisters behov for å bruke sin religion til å usynliggjøre “sine kvinner”, er nå dette blitt et “hett” tema over hele Europa.

Om ca. 5 år, kommer de fleste land i Europa til å ha forbud mot heldekkende klær/kledsplagg, der ikke personen under kan bli identifisert. Dette vil gjelde ALLE klesplagg, includert burka og niqab.

Det er radikale islamister som SELV har fremprovosert et slikt forbud, ved delvis å presse disse plagg inn som en del av religionen de tilhører.

Egentlig har dette ingenting med tro,religion, tradisjon eller andre former for “skikk” å gjøre, men rett og slett en juridisk formulering på hva mennesker i “det offentlige rom” kan ha på seg daglig.

Over hele verden finnes der sekter, foreninger, “kulter” og andre selektive forsamlinger, der medlemmene kler seg i alle former for “antrekk” eller mangel på antrekk. Så lenge dette skjer i “private” omgivelser, bryter dette ikke med noen lover.Det er endel av menneskets frihet til å gjøre hva det vil, i det som så formellt kalles “privatlivets fred”.

Burka og niqab er faktisk IKKE kledsplagg, det er et “fengsel” som er skapt rundt kvinnene som bærer disse “plagg”. Og dessverre finnes der land som aksepterer dette som en del av “loven” som sier at kvinnen er mannens “eiendom”. Og disse “lover” er selvfølgelig satt av menn, med “hjemmel” i en “religion” de selv definerer som det passer dem.

Alle land har rett til å sette de lover de vil, med det betyr IKKE at andre land skal akseptere dem.

Når ytterliggående islamistiske “celler” forsøker å fremprovosere ytterpunktene i “sin” religion i europeiske land som “religiøse plagg” eller “del av vår kultur”, er det blasfemi av verste sort når det skjer i land der kulturen er helt annerledes og mer liberal.

Jeg har bodd og arbeidet mange år i England og sett menn og kvinner i alle former for bekledning.

Sikhene kan bruke sin turban, samme som nesten alle andre kan bruke SINE plagg som “identifiserer” deres religion eller tradisjon, uten at dette ses på som annet enn naturlig.

Frankrikes statsminister gav Frankrikes syn i sin tale på åpningen av en ny moskè i Paris nylig.

Håper at den OG ble “hørt” av våre politikere på Stortinget og i regjeringen?

Men å få noen til å ta et standpunkt i DENNE regjeringen, synes å være like vanskelig som å “gå på vannet”, for å bruke en litt “bibelsk” sitat.

Så vi kommer nok i lang tid til å sitte å debattere og kverulere om nyanser, heller enn å snakke fornuftig og i klar tale, som det “frihetselskende” folk vi er.?

Hører jeg noe snakke om å “ikke fornærme” våre nye landsmenn for mye? Eller å heller vente å “se” hva ande land gjør først? Sikkert som “amen” i kirken”.

Alså VÅR kirke, eller hva som er igjen av dem når vår regjering har “nøytralisert” de nok.?

Det finnes faktisk moral og rettferd i et samfunn, nok til at ALLE skulle kunne leve godt sammen der. Det gjelder bare å sette grenser for hva vi vil ha som norm, UTEN at dette skal brukes som religiøs propaganda av noen.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

juni 28th, 2010

VM i fotball idag: Tips til den som vil tjene litt mer penger enn “ekspertene”.

av Eddie39   Lagret under: Uncategorized          

Holland vinner med 2 mål eller flere og X på Brasil og Chile. Alternativ at Brasil vinner med ett mål.

Så var de pengene “sikre”?

Like så sikre som de som satt at England skulle vinne eller spille X mot Tyskland.

Men så er det jo ANDRE hensyn å ta og i et VM. “Blinde” dommer og linjedommer.!!

OM England hadde fått sitt mår da de skulle hatt det, vet alle som har basic kjennskap til fotball, at England DA ikke trengte å sette alt inn på angrep. Med 2-2 ville/kunne hele kampen blitt totalt forandret.

Nå går den heller inn i “historien” om målet som hele verden, UNNTATT de som skulle se det, så.

Derfor vil jeg si at England kan være middels fornøyd med sin innsats denne gangen. De VISTE klare tegn til å komme tilbake da de ble “dolket i ryggen”. Og siden fotball ikke bare er et lagspill men og et MENTALT lagspill, sier det seg selv at spillerne “gav blaffen” og åpnet opp hele forsvaret.

Så EN pint til alle spillere fra England, ikke mer.

Men som sagt, mine tips for idag/kveld er “sikre.??

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

juni 28th, 2010

Sykehusskandalen ved Nordlandssykehuset i Bodø: Klinikksjefen første til å gå.!

av Eddie39   Lagret under: Uncategorized          

Når vi samler de opplysningene som ER gitt i denne saken, og de opplysningene som ennå ikke er kommet frem, gir dette et dystert bilde av deler av norsk sykehusadministrasjon.

1. Sykehuset har utført kirurgiske inngrep og operasjoner de IKKE skulle utføre ifølge egne regler.

2. Kirurgene som foretok disse kirurgiske inngrep hadde IKKE oversikt over om pasientene HADDE kreft eller ikke, da alle prøver og diagrammer ikke ble vurdert FØR operativt inngrep ble gjordt.

3. Dette er ingen nyheter for andre enn pressen og oss som leser om det. Kvinnen som sto frem, fikk utført inngrep for lenge siden, men det er først NÅ at hele historien begynner å samles.

Etter mitt ringe kjennskap til kirurgiske inngrep og operativ behandling, bør det ringe en klokke for enhver kirurg om organer som kontrolleres og event. fjernes ser “syke” ut? Når det gjelder kreftdiagnoser vil ofte dette kunne sees av det blotte øye UTEN bruk av annet utstyr?

At dette da har bare fortsatt i tilsammen 16 operasjoner, er jo nesten ufattelig å forstå for OSS ufaglærte?

Når vi så snakker om kirurger, burde dette vært en ABSOLUTT betingelse før videre behandlinger ble gjordt, at enkle medisinske prosedyrer ble fulgt.?

Egentlig så bryter ALT som her er gjordt, både administrativt og operativt, men sunn fornuft og faglig kompetanse som sykehuset burde ha.

At nå klinikksjefen går, bør bare bli begynnelsen på en total gjennomgang av sykehuset på ALLE nivåer.

Bare det og utføre kompliserte kirurgiske inngrep på pasienter de ikke hadde LOV til, ifølge egne retningslinjer, er faktisk NOK grunn til å sparke samtlige involverte. Det er da et lovbrudd administrativt, som ytterligere forsterkes ved mangelfull diagnose, som IGJEN resulterte i at friske organer ble fjernet fra pasienter unødig.!!

Ikke bare en gang, men hele 16 ganger. Og for det vi vet, kanskje flere?

Samlet gir dette et så uansvarlig inntrykk for alle som leser og er vitne til dette, at det grenser til kriminell medisinsk inkompetanse på aller høyeste nivå.?

At alt med denne saken ennå synes å gå på “dead slow”, bekrefter bare at det er noe fundamentalt galt med HELE, eller deler av helsetjenesten i Norge?

Når vi samler ALT det som har hendt, fra Asker & Bærum sykehus, til Kongsberg og alle de andre plasser, der rutiner synes å være fraværende og leger og sykepersonell bare fortsetter og fortsetter, med små “han/hun går” episoder, begynner dette å bli så alvorlig at en tafatt helseminister helt har mistet oversikten?

Og dessverre VET jeg, av egen erfaring, at dette kanskje bare er toppen av et “isfjell” som nå viser seg.

Derfor vil jeg be samtlige aviser og media i Norge å fortsette og belyse de oppgaver som altfor mange sykehus og helseforetag utfører feil, nesten som en daglig rutine.?

Dette blir IKKE siste gang vi hører om skandaler innen helsevesenet, det være seg innen administrasjon, eller alle ledd til avsluttende operative inngrep eller undersøkelser. Det kalles for “systemsvikt” når noe går galt, JEG kaller det for inkompetanse, gitt til personer som ikke er istand til å følge enkle og lovpålagte rutiner:

På godt norsk: Uansvarlighet, ansvarsfraskrivelse, og uriktig bruk av ansvar som følger med stillingen.

At klinikksjefen nå har funnet det fornuftig å “gå”, bør ikke skremme rette myndigheter til å “rense” hele Nordlandssykehuset i Bodø for ALLE som har tatt del i denne horrible mangel på medisinsk kompetanse.

Og da bør det kobles fra “dead slow” til “drive”, for de som skal undersøke forholdene der. Basta !

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Eldre innlegg »

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00