Proteus

april 28th, 2010

Bent Høie (H), leder av helsekomiteèn på Stortinget mener at hele styret i Vestre Viken HF(Asker & Bærum sykehus) bør trekke seg. Han har rett!!

av Eddie39   Lagret under: Politikk, Uncategorized          

Egentlig burde flere politikere ta samme standpunkt og flere ledere ta konsekvensene av egne handlinger. Et styre som har så lite innblikk i hva som hender i selskaper de er satt til å “styre”, burde ikke engang få anledning til å TENKE på å trekke seg, de burde blitt beordret til å gjøre det av helseministeren. Men vi vet jo alle at DET ikke hender i statlige foretak, dessverre.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

april 27th, 2010

Politimannen som ble drept i Mo, ble et offer der kommunen og politiets mangelfulle forarbeide sviktet. Dessverre!

av Eddie39   Lagret under: Politikk, Uncategorized          

I etterkant av tragedien der en politimann ble drept av en person som nå er erklært for “ikke soningsdyktig”, viser det seg at alt dette kunne ha vært unngått om politiet hadde hatt mer kjennskap til mannens tilstand før de kom til han for å ta han til observasjon ved en psykiatrisk avdeling i en annen by.

Idag får vi vite det politiet OG burde ha visst, at hans våpen ble tatt i 1995. At han brukte kniv da han angrep politimannen skulle og ha blitt observert av operativ enhet.

At han hadde “redsel” for uniformert politi, var en annen tragisk informasjon som ikke ble gitt til politiet. At politipersonene ikke hadde vernevest var en annen. De gikk til hans hjem uten de viktigste informasjonene de trengte, samtidig som politiet trodde han hadde 3 skytevåpen? Så hvorfor i all verden gikk da to politipersoner hjem til han om politiet visste at en ustabil psykiatrisk pasient hadde 3 skytevåpen i hjemmet (som de da trodde)? Og like uten noen form for beskyttelse?

Dessverre viser hele historien så mange fundamentale feil og gal bruk av ressurser at det grenser til “uforstand i tjenesten” av begge parter. Kommunen, som burde ha gitt betydelig mer informasjon om mannen FØR politiet ble sendt der, og politiet for en merkelig form for operativ bedømmelse av situasjonen og bruk at væpnet team bak en armert bil, som om det var “en hær” av farlige personer i huset som skulle angripes?

Alt som er sagt og vist om denne tragiske historien, i media og i samtaler, beviser at politiet ALDRI skulle ha kommet i uniform og iallefall ikke uten noen form for beskyttelse.

Det finnes mange eksempler på at politi blir drept i tjenesten, dessverre. Men i denne saken blir det klart bevist at dette, og mange av drap der psykisk ustabile mennesker er involvert, kunne ha fått en annet utfall om alle opplysninger hadde vært i politiets hender FØR konfrontasjonene fant sted. Bare den enkle setningen:” Han har redsel for uniformert politi”, og det faktum at han ikke hadde tatt sine medisiner på lang tid, gjør at det etter sakens fakta er lagt frem, er kommunen som har hovedansvaret for at dette fikk en tragisk slutt.

Hadde politiet fått opplysningene før de gikk til mannen, hadde de aldri kommet i uniform. At det nå viste seg at politiet heller ikke visste at han ble fratatt sine våpen i 1995, er og et av flere eksempler på at de og gjorde flere feil.

For alle parter bør dette være siste gang politiet brukes til slike oppdrag uten å få FULL informasjon om personen de skal besøke. Og å opptre i uniform i konfrontasjoner med psykisk syke mennesker, er en uting. Skal uniform brukes, bør og politiet ha muligheter til å bruke makt i pågripelsen og samtidig være beskyttet mot mulige angrep.

ALT sviktet i denne tragiske saken. Derfor bør den brukes som et eksempel på hvordan liknende saker IKKE skal håndteres. Da kan dette hjelpe begge etater i fremtiden.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

april 27th, 2010

Norge og Barentshavet:Når organisasjoner går imot å utvinne olje før det er funnet olje, hvor er da logikken?

av Eddie39   Lagret under: Politikk, Uncategorized          

Norge er blitt en rik nasjon, mest grunnet sin oljeproduksjon gjennom mange år. På tross av mange advarsler har produksjonen gått meget bra med få ulykker og ingen/liten fare for fiske og naturlig utvikling i de deler som nå er i drift.

Det som irriterer mange er at når det reises kritikk over oljeutvinning fra enkelte organisasjoner, står kritikken alene uten å samtidig gå inn for alternative løsninger. Mange kritikere sier at t.eks. vindmøller blir for dyre å bruke, eller bølgekraft. Det er som ALT nytt som skal utvikles, det er ALLTID dyrt før det kan utvikles i såpass stort antall eller at det utvikles nye metoder for produksjon, slik at det ikke bare blir lønnsomt men og fornuftig.

Om det presses på at regjeringen og staten bruker MER penger på disse feltene, og samtidig ber om høyeste teknologiske utbygging av eksisterende og nye olje eller gassfelter, kan kritikken forsvares. Om den IKKE gjør det, er den “forsvarsløs” og uten fundament i den virkelige verden.

Dessverre for de som kritiserer, er det “bare” grunnstøtte båter eller forlis som gir oljeforurensing i stor grad og IKKE oljeutvinningen. Derfor skal kritikken IKKE rettes mot utvinning av nye oljefelter med forsvarlig sikring FØR det startes, men mot statens nesten “uvilje” til å samtidig utvikle fornybar egergi, t.eks vindmøller eller andre alternativer. Om den retningen forseres, kan vi komme i en situasjon der olje og gass bare utvinnes i begrenset omfang, sammen med ytterligere utbyggning av alternative energikilder.

Fornuftig kritikk skal baseres på sunn fornuft og reelle alternativer, og ikke slik som Norges Naturvernforbunds talsperson gjorde idag. Å kritisere en event. oljeutvinning i Barentshavet før noen vet om det finnes olje der, beviser bare det som dette innlegg belyser:

Å KRITISERE BARE FOR KRITIKKENS SKYLD ER IKKE BARE BARNSLIG MED IDIOTISK OG DUMT. FORNUFTIG KRITIKK OG UTVIKLING AV FORNYBAR EGERGI ER ENESTE VEI Å GÅ.!!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

april 27th, 2010

Skiforbundet er skeptisk til Petter Northugs “image” som forbilde når han spiller poker. Hva sier det oss?

av Eddie39   Lagret under: Uncategorized          

Det er ikke “in” å spille på utenlandske spilleselskaper. Men å spille på Norsk Tipping DET er OK. Det er iorden å spille sjakk, bridge eller masse kortspill, men IKKE poker, som nesten er forbudt å spille i Norge om du ikke gjør det i “privat regi”.

Jeg er sikker på at det på Norsk Tipping OG kommer andre spill og kanskje og pokerspill på nett. Men DA er det iorden.

Du kan drikke deg full som toppidrettsutøver så lenge det gjøres “privat”, og ikke ødelegger inntrykket om at den som gjør det er et “forbilde” for barn og unge. Det er mye som har forandret seg de siste årene, OG at idrettsutøvere er blitt litt mer “normale” med å vise at de faktisk ofte er lik resten av befolkningen i Norge. De kan ta en drink og fem, bli forbannet og dumme seg ut litt. Noen er lesbiske andre er sikkert homofile, så hva?

Petter Northug blir koblet mot poker, og skal senere spille i VM i Las Vegas. Nå spiller han i Monte Carlo. Da vi ikke regner med at han skal komme helt i toppen i noen av de to turneringer, bare teste ut sin mentale “styrke” litt, så er dette faktisk ganske barnslig av ledere i norsk skisport å gå ut å kritisere at han “spiller litt” på fritiden.

Nå er sesongen nettopp over, og alle de som nå har “fri” innen vinteridretten bør kunne få være litt ifred til de faktisk GJØR noe dumt, om de overhodet gjør det, og ikke FØR de gjør det. Å tro at å sitte å spille poker på noen turneringer skulle ødelegge Northugs “image” er faktisk noe stort tull. Derfor bør de som kritiserer han holde kjeft til de har MER å komme med enn at han er deltaker i noen pokerturneringer.

Dette har selvfølgelig og noe med sponsorer å gjøre. Om poker hadde vært et tillatt spill i Norge og Norsk Tipping hadde hatt det som tilbud til sine nettspillere, DA ville han kunne spille alt han ville. Der og i regi av andre sponsorer han og forbundet har.

Men så har vi jo medaljens “bakside”: Petter Northug er nesten alene alt det de har å “reklamere med” nå. At han faktisk er en selvstendig person som i utgangspunktet kan gjøre hva han vil, og samtidig VET at han OG kan provosere litt, blir både pokerspillingen og deltakelsene i turneringer “peanuts” i den store sammenheng.

Dessverre for skiforbundet, heldigvis for Northug. Vent med kritikken til han event. VINNER, da vil jo situasjonen være litt annerledes. Nå, som novise, er han bare “usynlig” spiller som alle andre.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

april 27th, 2010

Samarbeidet Norge-Russland. Gode nyheter for hele Nord-Norge og ekstra gode for Finnmark !

av Eddie39   Lagret under: Politikk, Uncategorized          

Avtalen om delelinjen i Barentshavet, som nå er undertegnet av Medvedev og Stoltenberg, vil gi en sikker og god fremtid for Finnmark og hele Nord-Norge. Jeg er glad for at denne delen av Norge nå endelig blir en del av de nasjonale og internationale utviklingsområder. Nå gjelder det bare å få til en hurtig-visa ordning, eller aller helst visafritt område der.

Men den potensiale som ligger i Barentshavet og de ressurser som nå kan settes inn på å utvikle og undersøke disse områder, vil Finnmark faktisk bli en “gull-region” for norske og utenlandske selskaper. Hele regionen kan oppleve en “ny hverdag”, som gir alle som bor der en spennende fremtid.

Jeg løfter min Drambuie og skåler med alle i Nord-regionen av Norge idag. Dere er nå blitt en av de viktigste medaktører i fremtidens Norge. Jeg gratulerer og bukker. Dette har dere alle fortjent. Nå kan alle fra Nord-Norge som bor i andre deler av Norge, begynne å tenke på å “reise hjem” snart. 27 april 2010 ble den historiske dato som vi alle skal huske.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

april 27th, 2010

Historisk enighet om delelinjen i Barntshavet mellom Russland og Norge etter 40 år.

av Eddie39   Lagret under: Politikk, Uncategorized          

Når de to land greier å løse en uenighet etter 40 års krangling, tror jeg faktisk at de fleste problemer mellom Norge og Russland nå vil bli sett på som overkommelige.

Jeg ser ikke så mye på det politiske bildet, men på det menneskelige og samarbeidsmessige. Det ser nå ut som om den russiske presidenten tar en aktiv rolle i å legge opp til et samarbeide mellom Norge og Russland på en helt annen skala enn tidligere.

Norge skal huske på at Russland nå er betydelig mer positiv til å åpne forbindelser mellom U.S.A. og Russland. Det som nå skjer mellom oss og Russland er en av de viktigste ting som viser at avstanden mellom “Vesten” og Russland går i sikker positiv retning.

Alt som skjer her i Oslo under Medvedev,s besøk, vil “høres” i hele Europa og i U.S.A. Egentlig er det nesten for mye positivt som nå skjer. Om dette er tilfeldig etter tilsiktet vet vi ennå ikke, men det synes som om Russland nå er i ferd med å nærme seg resten av Europa og U.S.A. på en måte verden faktisk ikke har sett tidligere.

Som optimist håper jeg at dette bare er begynnelsen til et både menneskelig og kommersiell samarbeide som vi har hatt i mange år på “vent å se” basis. Avtalen om deling av havområder i Barentshavet er derfor både historisk og nødvendig for fremtiden. Meget bra!!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

april 26th, 2010

En ekstra ære ble gitt 16 krigsveteraner idag. Presidenten i Russland gav de alle personlig en hedersmedalje. Bra gjordt!

av Eddie39   Lagret under: Politikk, Uncategorized          

Medvedev viste seg idag som et godt menneske på tross av sitt høye embede. Under en utstilling med bilder fra krigens dage og noen av de over 13.000 russiske soldater og fanger som ble drept i Norge under krigen, tok presidenten den tid det trengtes til å personlig takke og gi medalje til 16 gjenlevende krigsveteraner. fra Norge.

Dette, som kanskje for mange av dem blir siste gang de får en hyllest, ble mottatt som en stor overraskelse fra flere av de som fikk sin hedelsmedalje. At han personlig skulle takke, snakke med og gi medaljen til hver enkelt av dem, så de på som kanskje sin største ære på mange år. Godt at det kom nå, 65 år år etter at krigen var slutt.

Jeg hørte at på gallamiddagen på Slottet blir det servert helt spesielle retter for å gi Medvedev og hans frue litt “hjemlengsel”(?)

Men for meg blir det den lille stunden da 16 krigsveteraner fikk sitt personlige håndtrykk og hedersmedalje fra Russlands president , dagens høydepunkt. De lyste i øynene da de forsto hva de nettopp hadde opplevd, 65 år etter at de hadde vært med å frigi Norge. Jeg tror de vil minnes dagen som et høydepunkt, og med ekstra glede ,fordi den ble så personlig og gripende.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

april 26th, 2010

Poker, er et av verdens mest “intense” spill. Da er det vel naturlig at Petter Northug forsøker seg OG ?

av Eddie39   Lagret under: Uncategorized          

“Vi Menn” er sponsor for han til VM i poker i Las Vegas til sommeren. Det betyr at de legger “inngangspengene” i potten, som senere skal fordeles til alle vinnerne. Nesten alle vinner noe, de aller beste vinner SVÆRT MYE.

Nå “myker” Northug opp med en turnering i Monte Carlo, der og premiene og er i millionklassen. Men han skal få merke at det er noe helt annet å spille poker enn å gå fort i skisporet. I store pokerturneringer kan “feil bord” eller feil motstandere i en tidlig fase, gjøre at en ryker ut før en faktisk er blitt varm i stolen.

Det finnes utallige variasjoner av det å bli bitt av pokerbasillen. Og utrykket “pokerfjes” er nå blitt så utvannet at det faktisk kan være alt fra å sitte uten ansiktsuttrykk til å smile og le eller klø seg i øret eller i munnviken. ALT må registreres av motstanderne så de får tid å “se” bløffen når den kommer eller OM den kommer.

Derfor er kombinasjonen god mental kontroll kombinert med masse flaks og beregning av sine motstanderes “uttrykk”, det som til slutt gir vinneren. Men selvfølgelig er det mye flaks med i bildet. Og at nesten “alle” menn og kvinner har en “pokerspiller” i seg, er faktisk sant. Men fra å være det til å spille i storturneringer er de et “hav” at avstand.

Det mest “sosiale” med det å være pokerspiller, er at det ikke har noen aldersgrense egentlig. Da mener jeg ikke at en 4 åring kan spille, men jeg mener aldersgrense oppover. Det kan sitte unge “jyplinger” og garvede 50+ mennesker ved samme bord. Der er de alle like. Så mens mange land har forbud mot pokerspill i eget land, flommer turneringer over i de land som tillater det. Og vi vet alle at det finnes flere nordmenn og kvinner som har sitt levebrød av å spille poker. Men de aller fleste er som Petter Northug, “noviser” som skal prøve seg i “gamet”. Vi får høre hvordan hans “generalprøve” i Monte Carlo går senere?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

april 26th, 2010

Direktør for Kirurgisk klinikk ved Vestre Viken HF (Asker & Bærum sykehus) har “trukket seg” ? I klar tale betyr det å få sparken !

av Eddie39   Lagret under: Politikk, Uncategorized          

Når det var kommet “passelig” negative avsløringer om pasientmanipulering ved A&B sykehus, “gikk” adm.dir. Erik Omland. NÅ da det har kommet mye mer, som direkte går på kirurgisk klinikk på sykehuset, velger og sjefen der å “gå”.?

Nå er jo ikke denne saken ferdig, da det vel finnes flere “skap” som ennå ikke er åpnet. Så det blir kanskje flere som står klar med “ytterklærne” klar til å “gå”?

Egentlig er hele denne saken en tragedie for hele helsevesenet, fordi det tegnes et bilde av at sykehusetater kan/er være “smittefarlig” ved å foreta rokkeringer i “egen regi” når det gjelder syke menneskers rettigheter. At økonomiske fordeler for sykehuset kan være en av de grunner ledelsen kan ha hatt, gjør faktisk saken betydelig mer alvorlig for alle.

Egentlig bør helseministerens “Helsepoliti”, som skal dannes for å sjekke mistenkelige dødsfall på landets sykehus, utvides til OG å gjelde å være “vaktpost” for slike saker som bl. annet nå er kommet opp ved Asker & Bærum sykehus. BEGGE skal jo ta vare på pasientenes rettigheter. Regner med at det blir en naturlig utvkling slik denne saken har utviklet seg på. Og den BØR bli det, i både sykehusenes og pasientenes felles intereser.!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

april 26th, 2010

Russlands president Dmitrij Medvedev ønskes velkommen som Norges “gode” nabo i øst.!

av Eddie39   Lagret under: Politikk, Uncategorized          

Hans-Wilhelm Steinfeld gav oss en fin innledning til presidentens besøk, ved å si at Russland/Sovjetunionen aldri har vært i krig eller hatt store konflikter med Norge.

Da jeg var i Marinen skulle jeg utdanne meg som instruktør og “ekspert” på ABC-krigføring. Men en tidligere russisk spion og sjømann skulle ble den person som gjorde at jeg trakk meg fra videre utdannelse, fordi den “bragd” han gjorde beviste at det ikke lenger var to sider “Blue” (oss) og “Red” (fienden). Fargene var begynt å bli blasse og det som hendte siden bare bekreftet at jeg gjorde et godt valg.

Russeren, som vi kan kalle “Vladimir”, var som ung løytnant med å befri Norg-Norge etter krigen. Han ble senere en av de “faste” som var med på russiske “fiskebåter” langs Norskekysten. Men på sine “gamle dager”, gjorde han det han vil bli husket for i hele Nord-Norge, da han reddet en stor tråler fra å forlise under en storm.

Under store stormer, kommer Marinens fregatt/fregatter og er på “fiskerioppsyn” for å sørge for al alle fiskebåter og andre er vel i havn. Marinens båter ligger “på været” til alle båter er sikkert i havn. Nødfrekvensen står ALLTID på for å kun brukes i nødsfall. Alle russiske fiskebåter var godt utenfor 100 nautiske mil fra land.

Men så plutselig kom en “stemme” inn på nødfrekvensen til marineskipene. Den snakket gebrokkent norsk og identifiserte en tråler med kjennetegn og ba den styre 10 grader sør ØYEBLIKKELIG. Tråleren gorde dette og kom vel i havn. Den hadde 24 manns besetning.

Det ble full alarm på alle båter og å flysentralen i Bodø. Hvor kom “stemmen” fra, iallefall ikke fra oss. Det viste seg at “Vladimir” hadde oppført seg som “sjøens gentleman”. Han kunne se at tråleren var på vei å “kollidere” med et undersjøisk rev bare han visste om.(han var “lommekjendt” i norske farvann). Så ved å bryte sin “taushet” da han så at tråleren kunne forlise, gav han og norsk etterretning beskjed om at hans land hadde utstyr så avansert at alle ble storlig forbauset.

Jeg fikk dette bekreftet av sjefen for Marinen i Nord-Norge senere. Han kjendte godt til “Vladimir” bravager, og berømmet han for IGJEN å ha “hjulpet” norske borgere når de var i nød. Det var da jeg bestemte meg for å avslutte min “utdannelse”, da jeg ikke kunne fortsette å se på dette som en “fremtid”. Jeg så heller at forholdet til Sovjetunionen og nå Russland som positive og at “fargene” nå var så blasse at det var på tid å nøytralisere hele forholdet.

Jeg skal ikke legge meg opp i den politiske delen av forholdet Norge-Russland, men bare bekrefte at i Nord-Norge og Russland, senere og kanskje hele Norge, nå går mot en så god menneskelig utvikling at grensene snart kanskje bare blir symbolske.

Nå kommer en “ung” smilende mann, som er president i det NYE Russland, på statsbesøk i Norge. Med masse medlemmer som skal legge tilrette for en ny æra i forbindelsene mellom de to land.

Jeg husket første gang Hans-Wilhelm Steinfeld kommenterte PÅ RUSSISK og norsk fra Norge og Russland. Det må være ekstra tilfredstillende for han idag å se på dette statsbesøk. Han har arbeidet nesten hele sitt voksne “liv” med russiske forhold og historie. Han har vært Russlands “venn” på sin måte å hele tiden å se det POSITIVE i de hendelser som der skjedde, og bare kommentere de mer små negative “nyanser” som noe som sikkert ville bli bedre.

Jeg tror det sitter mange mennesker i Nord-Norge og landet forøvrig idag, som ser med glede på dette statsbesøk av Russlands president med følge.

For meg var det en “stemme” over nødfrekvensen for mange år siden, som gjorde at jeg “skiftet” yrke. At dette ble begynnelsen til slutten på “den kalde krigen”, er bare en bekreftelse på at mitt valg var rett da, og fremdeles er.

Så “stemmen” i nødfrekvensen for mange år siden, reddet mange fiskere fra den sikre død. President Medvedev er “forlengelsen” på denne stemmen i sitt forsøk på å danne varige forbindelser mellom begge våre land.

Derfor ønsker jeg han hjertelig velkommen til Norge og håper at besøket vil gi grunnlag for store forandringer i samarbeidet videre. Hans-Wilhelm Steinfeld må ha det godt idag?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

« Nyere innleggEldre innlegg »

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00