Proteus

april 30th, 2010

Valgkampen i Storbritannia: Cameron vant igår, men så noen en av grunnene til at han gjorde det?

av Eddie39   Lagret under: Politikk, Uncategorized          

Jeg mistenker at en av lys-teknikerne er en konservativ velger med “sans” for Cameron. Sendingen til BBC gikk og i HD. Hver gang vi så Cameron i bildet, hadde han GLIMRENDE belysning som nesten fikk hans ansikt til å “gløde” av iver etter å vinne, iallefall debatten. BÅDE kameravinkelen OG lyssettingen på Cameron var forskjellig fra de to andre, Clegg og Brown. Kan selvfølgelig være rent flaks, i så fall vant han kanskje på det?

Men Brown TAPTE ikke, men kom inn som en “god” nr.2, som om det skulle være noen trøst. I grunnen VAR Cameron den beste i denne siste debatten “live” før valget i neste uke. De konservative ligger og først på alle målingene. Men siden dette er første gang at britiske velgere har hatt “live” debatter av dette slag, KAN det slå begge veier når seerne og de andre “blir edru” og går til stemmelokalene.

Slik situasjonen er nå, vil Cameron måtte “få hjelp” av Clegg om han skal bli statsminister. Og DET er det ikke så sikkert vil gå så bra? Men som den unge “jypling” Clegg er, vil han nok finne en løsning på det og. Makt beruser, uansett hvor lite/mye den gir i første omgang. Og de liberale i hele Storbritannia har “seiret” uansett hva valget til slutt vil vise. Hvor MYE de har seiret vil vi ikke vite før etter alle stemmer er talt opp. Valget vil iallefall bli hyperspennende å følge. Gordon Brown KAN bli en joker faktisk, med dette intrikate valgmandatsystemet Storbritannia har. Media og Sky News gleder seg, det gjør jeg og!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

april 30th, 2010

Petrines far får nå omsorgslønn for å pleie sin multihandikappede datter. En selvfølge?

av Eddie39   Lagret under: Politikk, Uncategorized          

Dette innlegg trenger ingen andre navn en PETRINES, en ung jente som er multihandikappet i Kristiansand. Eller kunne være hvilken som helst plass i Norge. Om foreldre eller familie vil ta på seg det store ansvar det er å han sitt barn hjemme, selv om det trenger 24 timers pleie, bør alle kommuner se det som en selvfølge,IKKE som et unntak å hjelpe best mulig til at dette kan gjennomføres. Flere og flere gjør det allerede.

Nå får faren til Petrine “lønn” som en omsorgsarbeider på laveste lønnstrinn(?), 37.5 timer i uken. Det vil koste Kristiansand kommune ca. 200.000 kr i året, mens en plass på et pleiehjem ville ha kostet samme kommune rundt 1 million kroner i året.

Alt for mange kommuner avspiser foreldre som har handikappede barn og unge hjemme, med “avlatslønn” som ofte ikke engang dekker de nødvendige utgifter foreldrene har. Loven sier at det er opp til kommunen SELV å bestemme dette og å sette en “lønn” som passer. De aller fleste kommuner gir minst mulig i “omsorgslønn” fordi de ikke er pålagt å holde noen minimumsatser.

Skal vi la Kristiansand kommune være et eksempel for andre kommuner i at det faktisk kan lønne seg å være litt “snill” når noen søker om å ha i pleie hjemme familiemedlemmer som er sterkt funksjonshemmet og trenger konstant hjelp og masse kjærlighet? Håper det!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

april 30th, 2010

Belgia og forbudet mot heldekkende plagg lik burka/niqab. Ingen ser ut til å forstå hovedpoenget her. Hvorfor gjør de ikke det?

av Eddie39   Lagret under: Politikk, Religion, Uncategorized          

Mange har en mening om Belgias forbud mot heldekkende klær/hodeplagg. Noen snakker om at på vinteren er de ofte helt dekket både i ansiktet og ellers. Disse og de fleste andre forstår ikke helt problemet de kommenterer.

Alle mennesker kan gå med eller ha på seg det de vil. Om omstendighetene gjør det slik at de dekker til både hodet og munnen fordi det er bitende kaldt og blåser en vinter, tas jo disse plaggene av når de kommer inn? Og om det er noen som vil “se” personen under, slik som fra politiet om den det gjelder var i nærheten av et ran eller slagsmål, tar personen lett av seg si bekledning. Men det er litt annerledes med de kvinner som bruker burka og niqab. De meer INGEN har rett å be de fjerne hodeplagget som skjuler dem, fordi det er en “religiøst” kledsplagg, og en “fornærmelse” mot dem om noen gjør det.

Slik at der “resten av verden” lett kan ta av seg hva som helst for å identifisere seg, skal de muslimske kvinnene som bærer burka og niqab HA LOV TIL å være uidentifiserbare? Det er DA logikken forsvinner, og faktisk med den retten de har til å bevege seg fritt i samfunnet, forsvinner. INGEN skal kunne nekte å vise sitt ansikt om omstendighetene krever det.

Så for å “forklare” loven som nå er gitt i Belgia: Den forbyr ALLE heldekkende kledsplagg/hodeplagg som har til HOVEDHENSIKT å gjøre personen under uidentifiserbar. Selvfølgelig har de og tatt med unntak for spesielle grupper samt i kaneval-sammenheng.

Så om JEG gikk med heldekkende klær en vinter og NEKTET å ta av de som dekket ansiktet slik at den som undersøkte meg:politi/vakt/vekter etc. IKKE fikk vite hvem jeg var, var personen i sin fulle rett til å ta meg til et kontor eller til stasjonen slik at de der fikk alla de data de trengte. At jeg kunne få en bot for min “forseelse” måtte jeg og da ha godtatt.

Om de som SELEKTIV gruppe skal kunne gå hvor som helst UTEN å måtte identifisere seg, om det skulle bli nødvendig, er det SAMFUNNETS andres lover de bryter. INGEN har den selektive rett å være “usynlig” når de er der alle andre mennsker er. At de nå nekter for å ta av hodplagget fordi det “strider mot deres religion”, er egentlig en fornærmelse mot OSS, ikke de som bærer plaggene.

At de da blir “fornærmet” for å måtte vise sitt sanne ansikt som vi alle må om nødvendig, viser bare hvor langt det har gått i å fremtvinge egne fortolkninger av sin religion.

IDAG mener de muslimer som “tolker” sin selektive “lov” der burka og niab er del av påkledningen, at å ta av en kvinne sitt hodeplagg for å bli identifisert, er et brudd på HENNES rettigheter som kvinne? Det er dette som er HOVEDPROBLEMET her, ikke hva de har på seg av klær. Om ikke de rette personer har forstått dette, kan de heller ikke komme med kritikk for eller imot. Da har de ikke forstått hva diskusjonen egentlig var om.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

april 30th, 2010

Belgia forbyr ikke selektivt niqab eller burka, derfor er Amnestys kritikk både feil og dårlig tolket!

av Eddie39   Lagret under: Politikk, Religion, Uncategorized          

John Dalhuisen er Amnesty International,s “ekspert” på diskriminering i Europa. Han høres både formanende og lite logisk ut i sin kritikk av Belgias forbud mot HELDEKKENDE KLÆR SOM DEKKER/SKJULER PERSONEN UNDER SLIK AT DEN IKKE KAN IDENTIFISERES.

Dette er IKKE et forbud mot noe spesifikt plagg eller kledsdrakt, men både burka og niqab er blandt de plagg som i Belgia nå blir forbudt å bruke i offentlig rom.

Å komme med direkte “tull” å sammenligne dette forbudet som “brudd” på kvinners menneskelige rettigheter, er faktisk så søkt at det grenser opp til formynderskap. Og DET gjør at Amnesty International med sin “ekspert” gjør en “generaltabbe” i å i det hele tatt involvere seg i denne saken.

Dette har ingenting med hverken religion, kvinnens rettigheter eller alt annet sludder som skrives og sies om burka og niqab. Dette har med at det bør være forbudt i hele Europa og de land som vil, fordi når en person, uansett kjønn ikler seg klær som har som HOVEDOPPGAVE å gjøre personen UNDER nesten usynlig, og derved umulig å identifisere, er det brudd på alle fornuftige prinsipper for ALLE mennesker av begge kjønn.

At en selektiv “religion” bruker heldekkende klær for å gjøre personen under identitetsløs i det offentlige rom, og vi ALLE vet at dette ikke har andre årsaker enn å “skjule kvinnen for andre menns lyster”, som det så pent sies, er det ubegripelig at Amnesty Int. i det hele tatt involverer seg i denne saken. Og argumentene “eksperten” deres bruker, er bare patetiske i sin begrunnelse.

I flere tidligere innlegg gav jeg inntrykk av nøyaktig det samme som Belgias nasjonalforsamling nå har vedtatt med solid flertall. At alle kledsplagg som gjør det umulig å identifisere personen under dem er forbudt. Dette inkluderer OG burka og niqab, men selekterer IKKE disse kledsplagg spesiellt.

Derfor er denne juridiske formulering det som alle land som vil kan bruke om de vil gjøre det samme, inkludert Norge. Men kjenner jeg Norge rett, kommer Island til å bruke denne “regel” før oss. Eller Danmark, Sverige og selvfølgelig Albania. Landet som vi jo har så mange fellestrekk med.

Alle VET hvorfor enkelte muslimske kvinner bruker burka eller niqab, og det har IKKE noe med religiøse tradisjoner å gjøre, men en utvikling som vi i vesten mer husker fra filmer der rike araberne hadde “harem” der masse kvinner “sto til disposisjon” for en eller flere menn. Når de, meget sjelden, gikk ut av sitt harem ble de tildekket slik at andre menn ikke skulle se noe av kvinnen under for ikke å få “falske lyster”, som det så pent ble sagt.

Derfor er det nesten en “tragedie” at en såpass representativ organisasjon som Amnesty International, synker til det “nivå” å akseptere at kvinner IDAG fremdeles blir holdt “skjult” for andre enn sin mann eller andre for å hindre “urene tanker”.

Var det ikke DET som var Amnestys HOVEDOPPGAVE tidligere. Å kjempe for at ingen skulle bli selektert ut som “kjønnsobjekt” og derved bli degradert som menneske?

Jeg er faktisk SIKKER på at det er betydelig flere enn muslimske kvinner som kunne tenke seg å gå i burka, sikkert og verdensberømte artister og skuespillere. Da kunne de jo gå uhindret fra horder av beundrere som ikke kunne “se” hvem som var under kledningen.

Belgias forbud mot heldekkende plagg eller klær som gjør det umulig å identifisere personen, er en både fornuftig og nødvendig måte å løse et “vanskelig” problem på. Nå kommer Frankrike og sikkert flere andre land og etter.

At AMNESTY INTERNATIONAL “BESKYTTER” AT MENNESKER KAN GÅ HELT TILDEKKET OG DERVED VÆRE “IDENTITETSLØSE” I DAGENS BETENTE SAMFUNN, SIER MER OM ORGANISASJONEN ENN DEN SELV KANSKJE ANER? EN IDIOTISK UTTALELSE BASERT PÅ EN FEIL TOLKNING AV PROBLEMET. ORGANISASJONEN BØR HOLDE SEG TIL DE SAKER SOM ER VIRKELIG VIKTIGE, IKKE LEGGE SEG OPP I TING DE FAKTISK IKKE HAR NOE MED Å GJØRE.

Jeg berømmer Belgias folkevalgte i å ha tatt en enstemmig fornuftig beslutning og eliminert saken fra å brukes som annet enn det den er: En praktisk lov som alle land burde ha.!!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

april 29th, 2010

Tidenes verbale “boksekamp” på tv2 nyhetskanalen kl.21.30 eller Sky news. Her får du mer om “bokserne i ringen”:

av Eddie39   Lagret under: Politikk, Uncategorized          

In the blue corner: Cameron “The blue lightning”:Center stage:Clegg “The yellow hurricane”, and in the red corner: Brown “The stocky reddish accountant”.

Dette er siste og avgjørende “live” debatt før valget i beg. av mai. Det vil bli en verbal “boksekamp”, der vinneren eller vinnerne vil bli utropt etter valget. Men det er den avgjørende kampen om “tronen” som Storbritannias statsminister som ikveld utspilles for “åpen scene” for millioner av mennesker over hele verden.

Nå vet alle at Brown har allerede fått en “advarsel” for “uren takling” av tilfeldig velger. De andre stiller OG med handicap fordi det er økonomi som er “hovedretten” i aftenens “ring”, og der er Brown i sitt ess.

At denne “kampen” nå ses av betydelig flere mennesker enn om ingenting hadde hendt igår med Brown, gjør at han nå må levere sin beste kamp noensinne for å vinne.

Jeg gikk ut tidligere og gav min støtte til Gordon Brown, mest fordi jeg synes han har greid seg bra i den krisen hele landet har vært inne i og fremdeles er. At Nick Clegg plutselig kom inn i “manesjen” og ødela fullstendig for en seiersikker Cameron fra de konservative, gir bare hele scenarioet en enda mer spennende avslutning.

Jeg står fremdeles med min støtte til Brown, på tross av at han er nede for “telling” for øyeblikket. Det sies at det er i motgang du skal/kan vise styrke. Og da er jo denne anledning glimrende for å reise seg og kjempe som en “løve”?

Alternativet er som alle vet: eller falle ned som en “tom” skinnfell. Vi får se, som kjerringa sa og slo på tv.n?!

Jeg gleder meg til “kampen” og håper at den beste vinner, hvem det nå vil vise seg å bli.?!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

april 29th, 2010

Gordon Brown kan ha gitt seg selv “nådestøtet”. I kveld får han siste mulighet til å “redde ansikt” !?

av Eddie39   Lagret under: Politikk, Uncategorized          

Noe MÅTTE hende; alle i media har ventet på en liten “skandale” i valgkampen. At noen “driter seg ut” som det heter på oversatt engelsk. Så ble det “stakkars” Gordon Brown som ble hovedrolleinnehaveren sammen med en eldre dame som bare skulle en tur å handle. “Alle” middelklassevelgere i Storbritannia har en mor-tante eller bestemor som hun som Brown snakket med.

Egentlig var det bare en litt “tullete” samtale der hun snakket om alle de fra øst-europa som “oversvømmet” landet og fikk masse i stønader, mens de som trengte det HER fikk mindre? Brown forsøkte å si at mens en million eller mer kom INN til Storbritannia reiste og en million og mer UT, men det var ikke damen interessert i å høre om. Hun var forbannet på disse “utlendingene” som oversvømmet landet og “tok” penger fra de som trengte det.

Egentlig en ganske “hyklerisk” innstilling, men det var jo valg og da skal alle få si sin mening. Og det fikk de, men det ble Brown selv som gjorde “kardinalfeilen” å ikke skru av sin mikrofon han hadde “montert” på seg slik at TV skulle høre hva han sa. Inne i bilen fikk så “verden” høre hans kommentarer om denne “tullete damen” som snakket så HYKLERISK om andre lands personer som kom til Storbritannia for å arbeide. DA var skandalen et faktum.

At han hadde LITT rett i sine kommentarer er “historie” nå, fordi media “gasser” seg i overskrifter som ligner de da landet var i krig. Egentlig kunne samme kommentarer ha kommet fra begge de to andre OG, om de hadde fått samme “sure” dame å snakke med. Men nå var det landets statsminister som ble “kringkastet” over hele verdens tv og radionett som den store synderen. Alt på grunn av en liten knapp med PÅ/AV på.

Og her er det blitt PÅ, nesten hvert minutt over hele Europa og resten av verden. I kveld skal han ha siste “live” sendingen sammen med Cameron (konservative) og Clegg (liberale). Jeg lurer på hva han tenker før han går ut på podiet? Egentlig er det DA hans viktigste stund som både statsminister og politiker er. Greier han og overvinne seg selv og publikum, og kanskje få sympati for sin dumme handling, eller vil de og hans rivaler gi han hans politiske “nådeskudd” for åpen scene?

I kveld skal de debattere økonomi, som jo er Browns spesialitet. Han KAN overleve, han kan til og med vinne valget senere. Men det vil bli en sørgelig slutt på en lang karriere om det er et dumt møte med en tilfeldig dame som kan blir han “Waterloo”? Jeg håper ikke det. !?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

april 29th, 2010

Hver 3 nordmann godtar tortur, sier en “undersøkelse” som egentlig bare er en tilfeldig “måling”. Hvorfor?

av Eddie39   Lagret under: Politikk, Religion, Uncategorized          

Vi snakker alle så høyt om menneskerettigheter. En “undersøkelse” gjordt av Respons for “Civita”, kommer med en rekke “svar” på hva mennesker de har spurt sier om enkelte ting.

Den er egentlig ikke verd papiret den er rykket ut på, da den ikke sier spørsmålene eller på andre måter forklarer hvordan undersøkelsen er foretatt. En av 3 nordmenn er for tortur av terrorister, eller i forhør der planer om terrorisme skal tvinges frem fra personer som er arrestert eller i forvaring.
Les hele denne forvirrede undersøkelsen på tv2 nyhetene.

Det er lenge siden at kriger i verden ble utkjempet som de kriger vi leser om i historiebøkene. Da var det en form for gjensidig “respekt” for hverandres militære styrker. Men allerede i 2. verdenskrig begynte Tyskland å “vanne ut” denne type krig, slik at det ble mer og mer en krig der Hitler, sammen med en gruppe av andre fanatikere, gravde sin egen og andres grav som det endelige resultat.

Idag er det egentlig ikke kriger som foregår i verden, men såkalte “frigjøringskriger” der en part skal “frigjøre” et land slik at det kan bli “fritt”. Koreakrigen, Vietnam-krigen, Irak-krigen og Afghanistan. Men fra angrepet på i New York til dag er den EGENTLIGE krigen, og den FARLIGSTE krigen den som terrorstgrupper i alle varianter gjør over hele verden med enkle midler: Selvmordsbombere som “produseres” i stadig større antall, og de som står bak bryr seg lite om ordet “krig”. DERES hovedoppgave er å spre redsel til ALLE mennesker, og aller helst til totalt uskyldige mennesker hvor de enn måtte være. Dette er ikke krig og faktisk heller ikke det vi mener med terrorisme, sett i korrekt sammenheng. Dette er det komplette kaos der menn og kvinner “går omkring” og sprenger seg selv og så mange som mulig andre i luften uten annen “misjon” enn å drepe og lemleste flest mulig

DA er det ikke noe middel som IKKE bør brukes for å etterforske og fengsle flest mulig av de som står bak denne effektive “krigen”. Det er MEGET vanskelig, nesten umulig, fordi de skjuler seg bak så mange “ledd” at det beste blir å forsøke å finne flest mulig av leddene.

I den kampen, som faktisk ikke har noe med menneskerettigheter å gjøre, fordi de som står bak disse djevelske planer og de som rekrutterer dem, egentlig burde blitt skutt med en gang de ble tatt. Som noen og blir. Men så er det dette med bevis da, fordi INGEN er jo skyldig om de blir tatt uansett hvor mange bevis det skulle være mot dem. Så dras saken ut i utallige anker der alle fomer for mennneskerettsaktivister faktisk ofte forsvarer dem og det de er anklaget for.?

Egentlig skulle det idag blitt satt en international domstol, der ALLE som ble anklaget for terrorisme i alle former skulle kunne bli dømt. Og dommen for de som ble funnet skyldige på alle punkter , skulle være døden ved skyting eller giftsprøyte.

Men egentlig igjen er det som skjer idag der selvmordsbombere sprenger seg selv og andre, blitt en så “dagligdags” medianyhet at de ofte bare får korte kommentarer her i landet. La oss så sette opp et “scenario” om noe som godt kan hende midt i blandt oss:

5 selvmordsbombere sprenger seg selv i luften på Gardermoen flyplass. Samtidig sprenger 2 andre seg i luften midt i hallen på Sentralbanestasjonen i Oslo.

Over 1800 døde mennesker og over 2000 sårede og lemlestede kan resultatet bli, samtidig som hele Norge er i kaos.

Er dette terrorisme? Nei, det er MYE verre, det er regelrett massemord utført av massemordene som har som ENESTE hensikt å skape kaos og anarki overalt de “slipper” sine levende bomber. De kaller det “hellig krig”? Det er ikke mer “hellig” eller “krig” over dette enn om det hadde vært en “gruppe” massemordere som hadde kommet sammen og utført samme handlinger.

Hvor er da logikken om lederne for det som HYPOTETISK “skjedde” i Oslo og Gradermoen, skulle bli tatt til fange og blitt stilt for retten t.eks. i Strasbourg, samtidig som noen snakker om menneskerettigheter? Er det for de som ble drept og såret, eller er det for de som var ansvarlig for massmyrderiene på totalt uskyldige mennesker her i Norge?

Om Respons hadde tatt samme “måling” før rettsakene mot DISSE hadde startet, hadde nok nesten 100% av de spurte sagt at TORTUR i avhør av de siktede skulle være tillatt.

Og om de hadde spurt samme gruppe om hva de mente straffen skulle bli for dem som ble funnet skyldige i å ha myrdet nesten 2000 nordmenn og såret samme antall, skulle nesten 100% IGJEN sagt at de skulle få dødsstraff?!

Men så lenge dette ikke skjer i vår nærhet, kan vi her sitte og ha seminarer og samlinger og snakke om “menneskerettighter” basert på historiske begreper av ordet, IKKE dagens reelle virkelighet. Derfor blir mye av det som idag sies om “terrorisme”, bare tåkelagt i samtaler over en kopp kaffe eller et glass vin mens selvmordsbombere sprer død og ødeleggelse over store deler av verden ellers.

Derfor er dagens “terrorister” en realitet vi dessverre må leve med lenge enda. Og disse massemordere blir stadig smartere og smartere i sin “krigføring”. Skal vi bare akseptere dette, mens vi snakker om “menneskerettigheter” over en kopp kaffe, eller skal vi akseptere at de som er ansvarlig for dette “globale massemord” på uskyldige menn, kvinner og barn bare kan få fortsette så lenge “menneskerettighetene” blir opprettholdt?

Ser jeg “SAKEN” altfor selektivt når jeg bruker så sterke ord og påstander som jeg gjør? Selvfølgelig gjør jeg det. Men av og til må vi og være realistiske ikke bare idealistiske i denne så merkelige verden. Er vi ikke det, vil faktisk massemorderene og terroristene “vinne” og samtidig få “heltestatus” hos den del av verdens befolkning som ser det som hovedoppgave å tilintetgjøre alle de som ikke tilhører “den sanne tro”.

Og som vi alle vet, tilhengere finnes OG i Norge samt i de fleste andre land i verden.

Ps: Som vi alle et, når vi ser serier som “Spooks” og andre serier eller filmer om litt av det som foregår i den “hemmelige verden”, som få eller ingen av oss kjenner mye til, er realitetene og virkeligheten i kampen mot terrorisme en evigvarende kamp mot ofte “usynlige” fiender. I serien “24″ er nesten INGEN på rett side, slik at spenningen egentlig holdes kunstig i live. Men selv om alt dette er “fiction” og lagt opp for å “underholde” oss, er mye av basisen i dem reelle og tatt fra det “virkelige liv”, eller skal vi si fra det “hemmelige liv” der organsiasjoner over hele verden er delaktig. Derfor skal vi alle huske på at det som kommer “til overflaten” er det som vi hører og ser. Resten forblir like hemmelig som det alltid har vært. Heldigvis for oss, ellers ville nok kaffe og vinen kommet opp sammen med oppkasten. Derfor er det best å holde “virkeligheten” ute og la illusjonene om et “rettferdig samfunn for alle” bli dagsorden. Da blir det liksom mer ekte da, ikke sant?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

april 28th, 2010

Toppsjefer med millionlønn stjeler “litt” på tax-free på Gradermoen. Og ikke tro dette bare gjelder i Norge.

av Eddie39   Lagret under: Uncategorized          

Egentlig så er en person som stjeler idag delt opp i flere “klasser”, og da holder vi oss borte fra de virkelige tyvene. Nå snakker vi om disse “bli som barn igjen” der “bare for moro”. “jeg glemte helt jeg hadde den”, “jeg gjorde det bare for tull”, eller den dummeste som en hadde tatt engang. “Jeg stjal ikke, det var en test jeg og to andre skulle gjøre for å sjekke kontrollen her”?!

På hver eneste store flyplass i verden finnes de: Elegante damer og herrer med mer penger enn de aller fleste av oss. Men de må ha det så kjedelig, uten annen action enn den de ser på filmene på hotellrommet i byene de besøker. Derfor blir mange “som barn igjen”, du vet da du tok frukt eller annet lett fra utestativene eller mer grovere i ly av mørket.

Som regel blir de tatt “lett” OM de blir tatt i kontrollene på flyplassene. De har masser av unnskyldninger når de blir tatt, vifter ofte med kredittkort og penger for liksom å bevise at dette bare var noe de “glemte” å betale for. Som regel blir det og med det, at de betaler for det de har tatt og så flyr de videre.

Egentlig har aldri tanken slått meg å ta med noe “ekstra” når jeg flyr. Og skulle jeg først gjøre et “brekk” ville jeg nok heller tømme hele lageret og reise avgårde med etpar trailere.

Men sannheten er vel heller at de som “stjeler litt” på tax-free på flyplassene med millionlønninger og god representasjon i “lomma”, gjør det i en “opphøyet” tilstand av stormannsgalskap. De VET at de ikke trenger å gjøre det grunnet dårlig økonomi, derfor er det spenningen i å tro at de på en måte er “hevet over mistanke” i form av sin stilling.

Eller at de bare er like alle andre når de får en mulighet å “naske litt” og tror i sin enfold at ingen ser dem. De tar jo feil, der er minst EN som “ser dem”. De selv som i “Keiserens nye klær”, som om de tror de er usynlige i all mylderet. “Hei sann, den “falt” liksom ned i lommen min, skjønner du? Forstår ikke hvordan DET kunne ha skjedd?”

Vær så god neste ?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

april 28th, 2010

Akupunktur mot smerter under fødsel er bare tull, sier koreanske og britiske forskere!?

av Eddie39   Lagret under: Uncategorized          

I en rapport publisert i “International Journal of Obstetrics and Gynacology” nylig, ble resultater etter tester på over 2000 kvinner under fødsler presentert.

De som fikk akupunktur under fødselen og de som fikk “annet” bedøvelsesmiddel (placebo) uten effekt. Begge grupper hadde tilnærmet samme smerter under sine fødsler. Nå skal en huske på at når kvinner får en “bedøvelse” eller akupunktur, som skal gi dem mindre smerter, “sier de samtidig fra til hjernen” at de får lindring for smertene. De smertene de da får i virkeligheten ses på som de som kommer “på tross” av bedøvelsen, og aksepteres som dette. DET er nok hovedgrunnen til at akupunktur-behandlig brukes idag overalt i verden som et alternativ til smertestillende behandling på vanlig måte.

Nå viser dette seg alså å være det det egentlig er: Et alternativ som ikke gir noen lindring overhodet i forhold til de “vanlige” smertene alle kvinner mer eller mindre har.

Husk at “placbo-effekten” er verdensberømt, og til STOR irritasjon for alle leger fordi de kan ikke sikkert si grunnen til at den er der. Som regel er den nesten “konstant” mellom 17-18% og opp til 20-25% i enkelte tester.

Et eksempel: 200 personer blir delt opp i to grupper med 100 i hver gruppe. BEGGE grupper får smertestillende, men bare 100 får den VIRKELIGE medisinen, mens de andre 100 får “saltvann” alså ingenting smertestillende. Begge grupper “tror” at de er den som får den virkelige medisinen og “sier fra til hjernen” at de nå vil føle mindre smerter.

La oss si at 76% av den gruppen som FIKK medisinen fikk mindre smerter. Men de som IKKE fikk den hadde kanskje så mye som 20-25% som OG fikk mindre smerter, kanskje endog mer. Fordi de trodde de hadde fått smertestillende.

Derfor må ALLE slike undersøkelser “trekke fra” placebo-effekten, ellers vil ikke testene få vitenskapelig aksept. Egentlig er hele placebo-effekten en form for selvhypnose der du selv tror og vet at du får det du får. Et glimrende eksempel på dette kom i et “live” tv-show på britisk fjernsyn for noen år siden.

To grupper mennesker på 6 i hver gruppe, 3 menn og 3 kvinner, skulle drikke seg fulle på vin. Begge fikk samme type viner å drikke, men det var bare alkohol i de vinene som den ene gruppen drakk. De andre fikk alkoholfri vin. Etter en times “drikking” viste flere tegn på å være “pussa”, etter 90 minutter var flere så pussa at de måtte få litt hjelp av programlederne. En kvinne kastet opp og ble litt dårlig. Hun gikk på toilettet og kom tilbake litt senere og fortsatte med fler glass. Til slutt sovnet hun og fikk såvidt si “unnskyld” før hun “sluknet”. Der stoppet “live” sendingen og vi fikk se alle sammen etter 3 timers “behandling” for å bli mest mulig edru. Da og sammen med leger og psykologer i panelet. Da kom sensasjonen; den kvinnen som hadde kastet opp og var “dritings” hadde bare drukket alkoholfri vin hele tiden. På tross av det, sa både legene og psykologen, viste hun alle de “klassiske tegn” på en person som var full. Og selvfølgelig trodde hun det selv og. En kan da si at hun “hypnotiserte” seg selv til å bli full.

Derfor bør alle kvinner som skal føde enten ta smertestillende før fødselen starter, eller “hypnotisere” seg selv til å tro at de ikke får smerter, istedet for å ta akupunktur-nåler.

Så på tross av all verdens medisiner har fremdles ikke den medisinske vitenskapen funnet ut hvorfor/hva “placebo-effekten EGENTLIG gjør og hvordan den gjør det. DET vet bare vår hjerne, og den holder nok på sin “hemmelighet” mange år til. Så om dere som leser dette vil irritere fastlegen eller andre leger, spør dem om de kan forklare hvordan placebo-effekten virker? Du får nok et eller annet svar, men sikkert ikke det rette fordi det er det bare våre hjerner som kan gi svaret på. Og da er vi jo like langt, heldigvis eller dessverre?!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

april 28th, 2010

President Obama omfavnet norsk kvinne på møte i U.S.A.!

av Eddie39   Lagret under: Politikk, Uncategorized          

På et møte med 250 utvalgte muslimer fra hele verden som Obama hadde lagt opp til i U.S.A. nylig, var det to unge kvinner fra Norge. Dilek Ayhan og Mahmona Kahn.

Dilek Ayhan SKULLE hilse på han etter møtet og presset seg helt frem til han i trengselen. Der fikk hun ikke bare en håndtrykk men en god klem av presidenten og. For ikke å forveksle andre presidenters “klemmer”, ble denne kallt for en “bamseklem”? Uansett, klippet er nå “historie” og Ayhan har allerede fått et tilbud om jobb i et mediafirma der.

Hele denne koselige historien kan leses på tv2 nyhetene. Grunnen til at jeg “sakser” den er at Obama hele tiden er i virksomhet, ikke bare som president men og som “brobygger”.

Denne gang var det 250 muslimske unge mennesker fra hele verden, herav 2 unge kvinner fra Norge. Små “drypp” som kan bli til stor elver om de blir tatt godt vare på og får tid til å utvikle seg. Jeg er sikker på at de som var på dette “toppmøte” tar med seg hjem minner fra et helt spesiellt opphold der. Og Dilek Ayhan har og sin videosnutt av “The Man” som gir henne en god klem. Regner med at vi hører mer fra begge to når de kommer hjem til Norge.?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Eldre innlegg »

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00